Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.10.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - analitičar
1/02 Viši stručni saradnik za administraciju i održavanje baza podataka
1/03 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima
1/04 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja

Objavljeno:
21.Listopad 2014
Broj posjeta:
579
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.10.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za kripto-zaštitu

Objavljeno:
15.Listopad 2014
Broj posjeta:
812
3 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.10.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za standardizaciju iz područja rada ISO/CEN
1/02 Viši stručni saradnik za standardizaciju iz područja rada IEC/ITU/CENELEC/ETSI

Objavljeno:
14.Listopad 2014
Broj posjeta:
636
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.10.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za standardizaciju iz oblasti rada IEC/ITU/CENELEC/ETSI

Objavljeno:
14.Listopad 2014
Broj posjeta:
2015
5 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.10.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Voditelj procesa akreditiranja - viši stručni saradnik

Objavljeno:
13.Listopad 2014
Broj posjeta:
707
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.10.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik – prevodilac za engleski jezik

Objavljeno:
09.Listopad 2014
Broj posjeta:
1552
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.10.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za izradu zapisnika i zaključaka Vijeća ministara BiH

Objavljeno:
30.Rujan 2014
Broj posjeta:
2475
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 20.10.2014

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Rukovodilac Jedinice za internu reviziju
1/02 Stručni savjetnik – interni revizor

Objavljeno:
29.Rujan 2014
Broj posjeta:
3061
"U postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika, može se koristiti diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u BiH ili u inostranstvu po osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku." - Odluka o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook