Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.12.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Generalni sekretar Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Objavljeno:
26.Studeni 2015
Broj posjeta:
855
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

Krajnji rok za prijave: 27.11.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za radijacijsku sigurnost

Objavljeno:
19.Studeni 2015
Broj posjeta:
1265
3 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Odjelu za pravosudnu upravu Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.11.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Zamjenik šefa Odjela u Odjelu za pravosudnu upravu

Objavljeno:
19.Studeni 2015
Broj posjeta:
581
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.11.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informacione tehnologije

Objavljeno:
19.Studeni 2015
Broj posjeta:
931
5 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.12.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za opšte poslove
1/02 Pomoćnik ministra u Sektoru za multilateralne poslove
1/03 Pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnopravne i konzularne poslove

Objavljeno:
17.Studeni 2015
Broj posjeta:
2238
6 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

Krajnji rok za prijave: 24.11.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
101 Stručni savjetnik za reformu javne uprave

Objavljeno:
16.Studeni 2015
Broj posjeta:
711
7 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.12.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za primjenu propisa o zaštiti podataka
1/02 Viši stručni saradnik za statistiku
1/03 Stručni saradnik za ekonomska pitanja, izradu i praćenje projekata u oblasti sporta

Objavljeno:
12.Studeni 2015
Broj posjeta:
3700
8 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.11.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
09.Studeni 2015
Broj posjeta:
1398
9 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.11.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za normativne poslove

Objavljeno:
09.Studeni 2015
Broj posjeta:
870
10 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.11.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Sekretar Pravobranilaštva

Objavljeno:
09.Studeni 2015
Broj posjeta:
1632
11 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.11.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za izradu zapisnika i zaključaka Vijeća ministara BiH
1/02 Viši stručni saradnik - mrežni administrator

Objavljeno:
29.Listopad 2015
Broj posjeta:
3264
"Javni ispit se sastoji od sljedećih oblasti:
a) osnovi ustavnog sistema BiH;
b) osnovi sistema državne uprave BiH;
c) upravni postupak i upravni spor;
d) osnovi radnih odnosa;
e) uredsko poslovanje u tijelima uprave;
f) finansiranje institucija BiH;
g) osnovi evropskih integracija."
- Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog ispita 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook