Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 30.04.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora

Objavljeno:
22.Travanj 2014
Broj posjeta:
198
2 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.04.2014.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za administrativne poslove i saradnju sa nadležnim organima
2/01 Šef Odsjeka za praćenje standarda i strateško planiranje
3/01 Stručni savjetnik za upravljanje projektima
3/02 Viši stručni saradnik administrator sistema

Objavljeno:
22.Travanj 2014
Broj posjeta:
403
3 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.04.2014.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za analizu, planiranje i finansijsko-računovodstvene poslove
2/01 Viši stručni saradnik za kontrolu izvršenja budžeta
2/02 Stručni savjetnik za analize
3/01 Viši stručni saradnik za obračun plata
4/01 Stručni savjetnik za fiskalne poslove
5/01 Interni revizor-stručni savjetnik

Objavljeno:
15.Travanj 2014
Broj posjeta:
880
4 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.04.2014.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Оdsjeka za nomenklaturu, standardizaciju i kontrolu kvalitete
1/02 Šef Odsjeka za politike i programe vojno-obavještajnih poslova
1/03 Stručni savjetnik za odbrambenu i sigurnosnu politiku
1/04 Stručni savjetnik borbene spremnosti Oružanih snaga BiH

Objavljeno:
10.Travanj 2014
Broj posjeta:
955
5 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.04.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka

Objavljeno:
10.Travanj 2014
Broj posjeta:
948
6 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.04.2014.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra
1/02 Stručni savjetnik za pravna pitanja
1/03 Viši stručni saradnik za snabdjevanje klasama I,II,VI i VIII
1/04 Stručni saradnik za snabdjevanje klasama III, VII i IX
1/05 Stručni saradnik za snabdjevanje klasama IV i X
1/06 Stručni savjetnik za saradnju sa Međunarodnim sudom u Hagu i Tužilaštvom BiH

Objavljeno:
07.Travanj 2014
Broj posjeta:
4615
7 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.04.2014.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik – prevodilac
1/02 Pomoćnik direktora za ljudske resurse, pravne, finansijsko-materijalne poslove i pisarnicu
1/03 Šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu
1/04 Stručni savjetnik za telekomunikacije
1/05 Stručni saradnik za sanitarnu i biohemijsku zaštitu
1/06 Stručni savjetnik za privredni kriminal
1/07 Stručni savjetnik za opšti kriminal

Objavljeno:
01.Travanj 2014
Broj posjeta:
6665
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 11.04.2014.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za inspekcijski nadzor
1/02 Viši stručni saradnik za postupke po prigovorima
2/01 Stručni savjetnik – za odnose sa javnošću
2/02 Viši stručni saradnik - analitičar

Objavljeno:
27.Ožujak 2014
Broj posjeta:
5565
9 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.04.2014

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik generalnog sekretara Vijeća ministara BiH koji rukovodi Administrativnom službom
1/02 Šef Odsjeka za materijalno-finansijske poslove
1/03 Stručni saradnik za javne nabavke

Objavljeno:
18.Ožujak 2014
Broj posjeta:
3675
10 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.04.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za ljudske resurse i poslove obuke

Objavljeno:
17.Ožujak 2014
Broj posjeta:
4530
"Kandidati su dužni na ispit doći na vrijeme, u zakazanom terminu. Na poziv državnog službenika ili zaposlenika Agencije (u daljem tekstu: predstavnik Agencije), kandidati su dužni ući u prostoriju u kojoj se ispit održava i identifikovati se dokumentom iz kojeg se jasno može utvrditi identitet kandidata." - Naredba o pravilima ponašanja kandidata u postupku konkursa za državne službenike u institucijama BiH 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Besplatni online kursevi
Dodaj na svoj Facebook