Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.08.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za analizu i praćenje domaće legislative i usaglašenosti sa međunarodnim i evropskim standardima i promociju Zakona o ravnopravnosti polova

Objavljeno:
29.Srpanj 2015
Broj posjeta:
1458
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.08.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Samostalni računovođa

Objavljeno:
27.Srpanj 2015
Broj posjeta:
1334
3 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.07.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za distributivnu trgovinu
2/01 Stručni savjetnik za razvoj aplikacija i baza

Objavljeno:
20.Srpanj 2015
Broj posjeta:
3074
"U postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika, može se koristiti uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indexa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika." - Odluka o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook