Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za državnu pomoć

Objavljeno:
25.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
2087
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za sređivanje i obradu arhivske građe – arhivist

Objavljeno:
25.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
2013
3 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.09.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću
2/01 Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove
3/01 Stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u građanskim stvarima
3/02 Stručni saradnik za međuentitetsku saradnju
4/01 Stručni saradnik za registar i obrazovanje
5/01 Stručni saradnik za strateška planiranja

Objavljeno:
18.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
5042
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Odboru državne službe za žalbe

Krajnji rok za prijave: 03.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik

Objavljeno:
13.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
3079
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora   

Objavljeno:
11.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
2177
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Glavni inspektor

Objavljeno:
04.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
3916
"Javni ispit se sastoji od sljedećih oblasti:
a) osnovi ustavnog sistema BiH;
b) osnovi sistema državne uprave BiH;
c) upravni postupak i upravni spor;
d) osnovi radnih odnosa;
e) uredsko poslovanje u tijelima uprave;
f) finansiranje institucija BiH;
g) osnovi evropskih integracija."
- Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog ispita 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook