Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.03.2017.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Rukovodilac interne revizije  
2/01 Stručni saradnik za međuentitetsku saradnju
3/01 Šef Odsjeka za razvoj civilnog društva

Objavljeno:
23.Veljača 2017
Broj posjeta:
3290
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.02.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za opremanje i nabavke

Objavljeno:
20.Veljača 2017
Broj posjeta:
553
3 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.02.2017.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za historiju umjetnosti
1/02 Stručni savjetnik za odnose s javnošću
1/03 Stručni savjetnik za međunarodno pravo i pravnu zaštitu nacionalnih spomenika
1/04 Stručni savjetnik – dokumentarist
1/05 Stručni savjetnik za budžet i javne nabavke

Objavljeno:
20.Veljača 2017
Broj posjeta:
577
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 09.03.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za poslove prevođenja

Objavljeno:
16.Veljača 2017
Broj posjeta:
4517
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.03.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za izradu informacija o zakonodavnim aktivnostima

Objavljeno:
14.Veljača 2017
Broj posjeta:
3649
6 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.03.2017

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Načelnik Ureda
1/02 Stručni savjetnik za nadzor i akreditaciju

Objavljeno:
13.Veljača 2017
Broj posjeta:
3900
7 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.02.2017.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Rukovodilac Jedinice
1/02 Interni revizor

Objavljeno:
07.Veljača 2017
Broj posjeta:
4148

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook