Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.10.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Voditelj procesa akreditiranja – viši stručni saradnik

Objavljeno:
08.Listopad 2015
Broj posjeta:
1356
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.10.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka

Objavljeno:
07.Listopad 2015
Broj posjeta:
467
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.10.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
07.Listopad 2015
Broj posjeta:
771
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 14.10.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za kadrovske i opšte poslove

Objavljeno:
06.Listopad 2015
Broj posjeta:
509
5 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 14.10.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za razvoj informacionih sistema
1/02 Stručni saradnik za informacioni punkt

Objavljeno:
06.Listopad 2015
Broj posjeta:
1655
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.10.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za centraliziranu obuku

Objavljeno:
05.Listopad 2015
Broj posjeta:
2067
7 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.10.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - glavni knjigovođa
2/01 Stručni savjetnik - administrator operativnih sistema

Objavljeno:
05.Listopad 2015
Broj posjeta:
727
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

Krajnji rok za prijave: 15.10.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Zastupnik/agent Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava
1/02 Zamjenik zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

Objavljeno:
23.Rujan 2015
Broj posjeta:
1824
"Obaviješteni kandidat koji ne pristupi nekom od ispita, gubi pravo na polaganje istih i dalje učešće u konkursu, osim ako iznimno Agencija u konkretnom slučaju, cijeneći osnovanost razloga, ne odredi drugačije." - Naredba o pravilima ponašanja kandidata u postupku konkursa za državne službenike u institucijama BiH 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook