Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 12.02.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za saradnju sa Međunarodnim sudom u Hagu i Tužilaštvom BiH
2/01 Šef Odsjeka za bilateralnu i multilateralnu saradnju
3/01 Šef Odsjeka za podršku
4/01 Šef Odsjeka za upravljanje informacijama
5/01 Stručni savjetnik za implementaciju i koordinaciju usklađenosti politika
6/01 Stručni savjetnik za održavanje borbenih i neborbenih MTS
6/02 Stručni savjetnik za sigurnost saobraćaja, registraciju m/v i obuku

Objavljeno:
04.Veljača 2016
Broj posjeta:
586
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 24.02.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
03.Veljača 2016
Broj posjeta:
898
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku

Krajnji rok za prijave: 10.02.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću

Objavljeno:
02.Veljača 2016
Broj posjeta:
2482
4 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

Krajnji rok za prijave: 09.02.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave
1/02 Stručni saradnik za nadgledanje

Objavljeno:
01.Veljača 2016
Broj posjeta:
3354
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.02.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za finansije, glavnu knjigu i praćenje izvršenja budžeta

Objavljeno:
01.Veljača 2016
Broj posjeta:
1872
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.02.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
26.Siječanj 2016
Broj posjeta:
1507
7 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.02.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef odsjeka
1/02 Stručni savjetnik
1/03 Viši stručni saradnik

Objavljeno:
26.Siječanj 2016
Broj posjeta:
1092
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Krajnji rok za prijave: 11.02.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za razvoj i provođenje edukativnih programa
1/02 Stručni savjetnik za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju

Objavljeno:
21.Siječanj 2016
Broj posjeta:
4982
9 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.02.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za obradu podataka u Odsjeku za statistiku i analizu vanjske trgovine Sektora za međunarodne trgovinske odnose

Objavljeno:
18.Siječanj 2016
Broj posjeta:
3285
"Obaviješteni kandidat koji ne pristupi nekom od ispita, gubi pravo na polaganje istih i dalje učešće u konkursu, osim ako iznimno Agencija u konkretnom slučaju, cijeneći osnovanost razloga, ne odredi drugačije." - Naredba o pravilima ponašanja kandidata u postupku konkursa za državne službenike u institucijama BiH 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook