Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.10.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Rukovodilac interne revizije
1/02 Upravnik pritvorske jedinice zavoda 

Objavljeno:
02.Listopad 2014
Broj posjeta:
11
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.10.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za izradu zapisnika i zaključaka Vijeća ministara BiH

Objavljeno:
30.Rujan 2014
Broj posjeta:
1134
3 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.10.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za snabdijevanje klasama I, II, VI i VIII
1/02 Stručni savjetnik za spor i radni spor
1/03 Prevodilac
1/04 Stručni savjetnik za materijalno poslovanje
1/05 Stručni savjetnik za informatičku podršku sektora

Objavljeno:
30.Rujan 2014
Broj posjeta:
2322
4 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 20.10.2014

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Rukovodilac Jedinice za internu reviziju
1/02 Stručni savjetnik – interni revizor

Objavljeno:
29.Rujan 2014
Broj posjeta:
1769
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za koordinaciju i harmonizaciju registara

Objavljeno:
15.Rujan 2014
Broj posjeta:
2126
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za sređivanje i obradu arhivske građe – arhivist

Objavljeno:
25.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
3847
7 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.09.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću
2/01 Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove
3/01 Stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u građanskim stvarima
3/02 Stručni saradnik za međuentitetsku saradnju
4/01 Stručni saradnik za registar i obrazovanje
5/01 Stručni saradnik za strateška planiranja

Objavljeno:
18.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
7375
8 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora   

Objavljeno:
11.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
2863
9 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Glavni inspektor

Objavljeno:
04.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
5309
"U postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika, može se koristiti diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u BiH ili u inostranstvu po osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku." - Odluka o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook