Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u statusu zaposlenika, na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

Krajnji rok za prijave: 02.05.2017

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef odsjeka za odnose sa javnosću

Objavljeno:
24.Travanj 2017
Broj posjeta:
1343
2 VACANCY ANNOUNCEMENT FOR THE POSITION OF PROGRAMME ASSISTANT IN RESPA

Status of employee: Technical Employee
Vacancy issued: 21 April 2017
Deadline for application: 12 May 2017

Objavljeno:
24.Travanj 2017
Broj posjeta:
933
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.05.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Zamjenik direktora

Objavljeno:
17.Travanj 2017
Broj posjeta:
3078
4 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.04.2017.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za evaluaciju dokumentacije
1/02  Viši stručni saradnik za farmakopeju

Objavljeno:
11.Travanj 2017
Broj posjeta:
834
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.04.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Disciplinski tužilac/pravni savjetnik

Objavljeno:
07.Travanj 2017
Broj posjeta:
2919
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 28.04.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Zamjenik direktora

Objavljeno:
07.Travanj 2017
Broj posjeta:
2942
7 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.04.2017.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i prevodilačke poslove  
1/02 Viši stručni saradnik za programe EU u oblasti kulture

Objavljeno:
06.Travanj 2017
Broj posjeta:
4772

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook