Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije

Krajnji rok za prijave: 28.04.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za koordinaciju Procesa stabilizacije i pridruživanja
2/01 Viši stručni saradnik za politička pitanja, pravosuđe i unutrašnje poslove i regionalne i sektorske politike
3/01 Viši stručni saradnik u Odsjeku za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći EU BiH
4/01 Viši stručni saradnik za obrazovanje iz oblasti evropskih integracija

Objavljeno:
20.Travanj 2015
Broj posjeta:
272
2 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.04.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Prevodilac- viši stručni saradnik
1/02 Lektor – stručni saradnik
1/03 Stručni saradnik za protokol
1/04 Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive
1/05 Viši stručni saradnik za statusna pitanja
1/06 Stručni savjetnik za informatiku i komunikacije
1/07 Stručni saradnik za pravna i statusna pitanja
1/08 Psiholog – stručni savjetnik
1/09 WEB Administrator – stručni saradnik
1/10 Stručni savjetnik za informatiku i komunikacije

Objavljeno:
15.Travanj 2015
Broj posjeta:
5478
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Krajnji rok za prijave: 24.04.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Ureda direktora

Objavljeno:
14.Travanj 2015
Broj posjeta:
1770
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.04.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik

Objavljeno:
14.Travanj 2015
Broj posjeta:
597
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.04.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik

Objavljeno:
09.Travanj 2015
Broj posjeta:
1926
6 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Službi za poslove sa strancima

Krajnji rok za prijave: 16.04.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik- inspektor za strance
1/02 Viši stručni saradnik- inspektor za strance

Objavljeno:
08.Travanj 2015
Broj posjeta:
2554
7 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Krajnji rok za prijave: 16.04.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informacione tehnologije

Objavljeno:
08.Travanj 2015
Broj posjeta:
637
8 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.04.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik - državni veterinarski inspektor za koordinaciju rada veterinarskih inspekcija u objektima

Objavljeno:
07.Travanj 2015
Broj posjeta:
455
9 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.04.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za vazdušni promet

Objavljeno:
31.Ožujak 2015
Broj posjeta:
3026
10 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Krajnji rok za prijave: 10.04.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka
1/02 Stručni savjetnik - administrator Odsjeka
2/01 Stručni saradnik za pravne poslove
3/01 Stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu
3/02 Stručni saradnik za finansijske poslove
4/01 Rukovodilac Jedinice
4/02 Stručni savjetnik-interni revizor

Objavljeno:
26.Ožujak 2015
Broj posjeta:
7538
11 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.04.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Analitičar za pravosudnu upravu

Objavljeno:
20.Ožujak 2015
Broj posjeta:
3199
"Obaviješteni kandidat koji ne pristupi nekom od ispita, gubi pravo na polaganje istih i dalje učešće u konkursu, osim ako iznimno Agencija u konkretnom slučaju, cijeneći osnovanost razloga, ne odredi drugačije." - Naredba o pravilima ponašanja kandidata u postupku konkursa za državne službenike u institucijama BiH 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook