Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 24.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za javne nabavke

Objavljeno:
16.Rujan 2014
Broj posjeta:
530
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za koordinaciju i harmonizaciju registara

Objavljeno:
15.Rujan 2014
Broj posjeta:
1505
3 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - sistem administrator

Objavljeno:
11.Rujan 2014
Broj posjeta:
813
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik - prevodilac

Objavljeno:
11.Rujan 2014
Broj posjeta:
476
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za sređivanje i obradu arhivske građe – arhivist

Objavljeno:
25.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
3540
6 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.09.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću
2/01 Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove
3/01 Stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u građanskim stvarima
3/02 Stručni saradnik za međuentitetsku saradnju
4/01 Stručni saradnik za registar i obrazovanje
5/01 Stručni saradnik za strateška planiranja

Objavljeno:
18.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
6946
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Odboru državne službe za žalbe

Krajnji rok za prijave: 03.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik

Objavljeno:
13.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
3623
8 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora   

Objavljeno:
11.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
2564
9 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Glavni inspektor

Objavljeno:
04.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
4888
"Za vrijeme polaganja javnog i stručnog ispita, kandidatima koji polažu navedene ispite naročito se zabranjuje glasan razgovor između kandidata i neprimjereni komentari bilo koje vrste, u odnosu na druge kandidate, predstavnike Agencije, odnosno članove komisije." - Naredba o pravilima ponašanja kandidata u postupku konkursa za državne službenike u institucijama BiH 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook