Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.09.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću
2/01 Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove
3/01 Stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju u građanskim stvarima
3/02 Stručni saradnik za međuentitetsku saradnju
4/01 Stručni saradnik za registar i obrazovanje
5/01 Stručni saradnik za strateška planiranja

Objavljeno:
18.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
2820
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Odboru državne službe za žalbe

Krajnji rok za prijave: 03.09.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik

Objavljeno:
13.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
2344
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora   

Objavljeno:
11.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
1711
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za legislativu

Objavljeno:
07.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
537
5 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.08.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za dobrobit životinja
1/02 Viši stručni saradnik za analitičke laboratorije-koordinator analitičkih aktivnosti

Objavljeno:
07.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
435
6 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za provedbu postupka javnih nabavki

Objavljeno:
07.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
468
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Glavni inspektor

Objavljeno:
04.Kolovoz 2014
Broj posjeta:
3081
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 20.08.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za planiranje, analizu i izvještavanje
1/02 Stručni saradnik za poslove prevođenja

Objavljeno:
30.Srpanj 2014
Broj posjeta:
2968
"Obaviješteni kandidat koji ne pristupi nekom od ispita, gubi pravo na polaganje istih i dalje učešće u konkursu, osim ako iznimno Agencija u konkretnom slučaju, cijeneći osnovanost razloga, ne odredi drugačije." - Naredba o pravilima ponašanja kandidata u postupku konkursa za državne službenike u institucijama BiH 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook