Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.09.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Zamjenik direktora

Objavljeno:
02.Rujan 2015
Broj posjeta:
671
2 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici (CHJ) Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.09.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
01.Rujan 2015
Broj posjeta:
887
3 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.09 .2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Direktor
1/02 Zamjenik direktora

Objavljeno:
01.Rujan 2015
Broj posjeta:
1216
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.09.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
01.Rujan 2015
Broj posjeta:
993
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 11.09.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Saradnik za historiju umjetnosti

Objavljeno:
21.Kolovoz 2015
Broj posjeta:
1942
6 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Državnoj regulatornoj Agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 04.09.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Zamjenik direktora

Objavljeno:
14.Kolovoz 2015
Broj posjeta:
2127
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA

Krajnji rok za prijave: 04.09.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
14.Kolovoz 2015
Broj posjeta:
2010
8 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.08.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za analizu i praćenje domaće legislative i usaglašenosti sa međunarodnim i evropskim standardima i promociju Zakona o ravnopravnosti polova

Objavljeno:
29.Srpanj 2015
Broj posjeta:
3834
"Za vrijeme polaganja javnog i stručnog ispita, kandidatima koji polažu navedene ispite naročito se zabranjuje korištenje bilo kakve literature na javnom ispitu odnosno korištenje nedozvoljene literature na stručnom ispitu." - Naredba o pravilima ponašanja kandidata u postupku konkursa za državne službenike u institucijama BiH 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook