Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za poslove sa strancima

Krajnji rok za prijave: 05.10.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Ureda za unutrašnju kontrolu

Objavljeno:
27.Rujan 2016
Broj posjeta:
241
2 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.10.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za obradu predstavki građana i saradnju sa NVO u regionalnom centru
2/01 Stručni savjetnik u Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava

Objavljeno:
15.Rujan 2016
Broj posjeta:
4862
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.09.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za koordinaciju dokumentacije i izvještavanje

Objavljeno:
14.Rujan 2016
Broj posjeta:
3103
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacionu i nuklearnu sigurnost

Krajnji rok za prijave: 29.09.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Objavljeno:
08.Rujan 2016
Broj posjeta:
1780

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine.

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook