Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.05.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za lektorisanje
1/02 Viši stručni saradnik za statistiku obrazovanja, zdravstva, kulture i kriminaliteta
1/03 Viši stručni saradnik za industriju
1/04 Stručni saradnik za pripremu i štampu

Objavljeno:
18.Travanj 2018
Broj posjeta:
7456
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 24.04.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informacione tehnologije i pružanje usluga

Objavljeno:
16.Travanj 2018
Broj posjeta:
469
3 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 20.04.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za državljanstvo
1/02 Stručni savjetnik za visoko obrazovanje i kvalifikacije
1/03 Stručni savjetnik za projekte

Objavljeno:
12.Travanj 2018
Broj posjeta:
757
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.04.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Generalni sekretar

Objavljeno:
06.Travanj 2018
Broj posjeta:
2543
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.04.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Objavljeno:
28.Ožujak 2018
Broj posjeta:
4111

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook