Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Наслов садржаја Датум објаве Број посјета
1 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Krajnji rok za prijave: 18.12.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za implementaciju projekata

Objavljeno:
10.децембар 2019
Broj posjeta:
1020
2 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Krajnji rok za prijave: 30.12.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opće poslove
1/02 Viši stručni saradnik za postupanja po prijavama o koruptivnom ponašanju

Objavljeno:
09.децембар 2019
Broj posjeta:
1455
3 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.12.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za saradnju sa službama i tijelima Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništva BiH

Objavljeno:
09.децембар 2019
Broj posjeta:
249
4 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.12.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Direktor
1/02 Zamjenik direktora

Objavljeno:
09.децембар 2019
Broj posjeta:
1090
5 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.12.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef odsjeka
1/02 Pomoćnik direktora

Objavljeno:
09.децембар 2019
Broj posjeta:
280
6 Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.12.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove - 1 izvršilac

Objavljeno:
06.децембар 2019
Broj posjeta:
898
7 Javni oglas za izbor i imenovanje člana Odbora državne službe za žalbe

Krajnji rok za prijave: 21.12.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Član Odbora državne službe za žalbe

Objavljeno:
06.децембар 2019
Broj posjeta:
1444
8 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.12.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik u odsjeku (mjerene veličine u fizici I)

Objavljeno:
05.децембар 2019
Broj posjeta:
803
9 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.12.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Lektor – stručni saradnik
1/02 Viši stručni saradnik za pravne poslove – viši stručni saradnik

Objavljeno:
03.децембар 2019
Broj posjeta:
2035
10 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu civilnih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 17.12.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za zdravstveno osiguranje i socijalnu sigurnost

Objavljeno:
26.новембар 2019
Broj posjeta:
2947
11 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.12.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za prijave i obavještenja
1/02 Stručni saradnik za javne ispite

Objavljeno:
26.новембар 2019
Broj posjeta:
3994

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook