Otvoreni konkursi

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Наслов садржаја Датум објаве Број посјета
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za kadrovske poslove

Objavljeno:
13.август 2020
Broj posjeta:
120
2 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.09.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne poslove i rješavanje u drugom stepenu
2/01 Stručni saradnik za poslove alimentacije
3/01 Stručni saradnik Odsjeka krivične odbrane

Objavljeno:
12.август 2020
Broj posjeta:
1017
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija BiH
 
Krajnji rok za prijave: 01.09.2020.
 
Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Rukovodilac jedinice interne revizije
Objavljeno:
11.август 2020
Broj posjeta:
1300
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 
Krajnji rok za prijave: 18.08.2020.
 
Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za pravne poslove
Objavljeno:
10.август 2020
Broj posjeta:
290
5 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini
 
Krajnji rok za prijave: 14.08.2020.
 
Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opće poslove
Objavljeno:
06.август 2020
Broj posjeta:
462
6 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
 
Krajnji rok za prijave: 12.08.2020.
 
Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Načelnik Sektora za ocjenu farmaceutskog kvaliteta lijeka
1/02 Načelnik Službe za osiguranje kvaliteta (menadžer za kvalitet)
1/03 Viši stručni saradnik za prvu seriju
Objavljeno:
04.август 2020
Broj posjeta:
492
7 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 
Krajnji rok za prijave: 12.08.2020.
 
Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za preduzetništvo
1/02 Stručni savjetnik za agroekonomske analize
1/03 Stručni savjetnik za turizam
Objavljeno:
04.август 2020
Broj posjeta:
522
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.08.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za makroekonomske analize i projekcije
1/02 Viši stručni saradnik pri Odsjeku za analizu finansijskog sektora i preduzetništvo

Objavljeno:
30.јул 2020
Broj posjeta:
1497
9 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za analitičko-informatičke poslove

Objavljeno:
29.јул 2020
Broj posjeta:
1884
10 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Kancelarije za konkurenciju u Mostaru

Objavljeno:
29.јул 2020
Broj posjeta:
593
11 Javni oglas za izbor i imenovanje članova Odbora državne službe za žalbe

Krajnji rok za prijave: 08.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Član Odbora državne službe za žalbe

Objavljeno:
24.јул 2020
Broj posjeta:
2373
12 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje

Objavljeno:
23.јул 2020
Broj posjeta:
2498
13 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 11.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

Objavljeno:
21.јул 2020
Broj posjeta:
2034

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook