Konkursi u postupku

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi koji su trenutno u proceduri.
Za više informacija o trenutnom stanju određene konkursne procedure kliknite na konkretni konkurs. 

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.08.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za kontrolu izvršenja budžeta
1/02 Stručni savjetnik za računovodstvo budžetskih korisnika (Sarajevo, Banjaluka i Mostar)


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
08.avgust 2019
Broj posjeta:
682
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.08.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Sekretar Zajedničke komisije za administrativne poslove

Objavljeno:
26.jul 2019
Broj posjeta:
979
3 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 02.08.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za analizu, planiranje i finansijsko-računovodstvene poslove

Objavljeno:
25.jul 2019
Broj posjeta:
1934
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.08.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za koordinaciju sa nadležnim organima


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
25.jul 2019
Broj posjeta:
912
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku

Krajnji rok za prijave: 07.08.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za pravne poslove

Objavljeno:
17.jul 2019
Broj posjeta:
3399
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za administraciju informacionih sistema


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
15.jul 2019
Broj posjeta:
1685
7 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.07.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za prijem i evaluaciju dokumentacije i podršku laboratoriji
1/02 Šef Odsjeka za farmakopeju


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
11.jul 2019
Broj posjeta:
967
8 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za normativnu djelatnost i standarde EU


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
10.jul 2019
Broj posjeta:
957
9 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 12.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik

Objavljeno:
04.jul 2019
Broj posjeta:
2227
10 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za komunikacije

Objavljeno:
04.jul 2019
Broj posjeta:
3120
11 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.07.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za ocjenjivanje usklađenosti
1/02 Stručni savjetnik za upravljačko tijelo i šeme ruralnog razvoja
1/03 Viši stručni saradnik za bilateralne trgovinske odnose


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
27.jun 2019
Broj posjeta:
1332
12 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

Krajnji rok za prijave: 05.07.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - predavač policijske taktike
1/02 Stručni savjetnik - instruktor za specijalističku obuku


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
27.jun 2019
Broj posjeta:
985
13 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za opšte poslove

Objavljeno:
27.jun 2019
Broj posjeta:
2946
14 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 04.07.2019. (Produženje roka za podnošenje prijava do 11.07.2019. godine)

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za postupke po prigovorima
1/02 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove

Objavljeno:
26.jun 2019
Broj posjeta:
3559
15 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija BiH

Krajnji rok za prijave: 16.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za kontrolu finansijsko-računovodstvenih poslova

 


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
25.jun 2019
Broj posjeta:
2501
16 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne poslove

Objavljeno:
25.jun 2019
Broj posjeta:
2335
17 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za evropske integracije i međunarodnu saradnju u sportu
1/02 Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
25.jun 2019
Broj posjeta:
1096
18 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija

Krajnji rok za prijave: 28.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za protivpožarnu zaštitu


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
20.jun 2019
Broj posjeta:
1157
19 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za energetiku


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
20.jun 2019
Broj posjeta:
1913
20 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za analizu izvršenja budžeta

Objavljeno:
20.jun 2019
Broj posjeta:
1796
21 Interni oglasi za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za statusna pitanja i zaštitu prava


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
11.jun 2019
Broj posjeta:
1268
22 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informatiku
1/02 Stručni saradnik za poslove prevođenja

Objavljeno:
10.jun 2019
Broj posjeta:
2491
23 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

Krajnji rok za prijave: 18.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši pravni savjetnik

Objavljeno:
10.jun 2019
Broj posjeta:
1534
24 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Zamjenik direktora

Objavljeno:
06.jun 2019
Broj posjeta:
2854
25 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za standardizaciju iz područja rada IEC/ITU/CENELEC/ETSI


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
29.maj 2019
Broj posjeta:
3149
26 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 31.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za praćenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama
1/02 Stručni savjetnik za prava nacionalnih manjina i izvještavanje o konvencijama

Termin polaganja stručnog ispita

Objavljeno:
23.maj 2019
Broj posjeta:
1439
27 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za ugovaranje usluga
1/02 Viši stručni saradnik za snabdijevanje klasama V, VII i IX


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
22.maj 2019
Broj posjeta:
1524
28 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA

Krajnji rok za prijave: 11.06.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora
1/02 Stručni saradnik za budžet i finansijske poslove

Objavljeno:
21.maj 2019
Broj posjeta:
4144
29 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za normativno pravne poslove


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
17.maj 2019
Broj posjeta:
2500
30 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za komunikacije

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
14.maj 2019
Broj posjeta:
2128
31 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za analizu i održavanje baza podataka

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
13.maj 2019
Broj posjeta:
3264
32 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 20.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za računovodstveno-materijalne poslove


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
10.maj 2019
Broj posjeta:
1450
33 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku
1/02 Stručni savjetnik za zaštitu podataka i informatičke poslove
1/03 Viši stručni saradnik za srednje stručno obrazovanje i obuku


Novi termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Informacija o odgađanju termina polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
09.maj 2019
Broj posjeta:
5242
34 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za nacionalni žig  
1/02 Stručni savjetnik – prevodilac
1/03 Šef Odsjeka za autorsko pravo i srodna prava
1/04 Stručni savjetnik za pripremu, analizu i kontrolu izvršenja budžeta i izvještavanje
1/05 Šef Odsjeka za finansijsko-računovodstvene poslove

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
08.maj 2019
Broj posjeta:
1688
35 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Krajnji rok za prijave: 14.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za finansije, računovodstvo i javne nabavke


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
30.april 2019
Broj posjeta:
1585
36 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za borbu protiv terorizma
1/02 Stručni savjetnik za zaštitu lica i objekata


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
25.april 2019
Broj posjeta:
1848
37 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka
2/01 Šef Odsjeka
2/02 Stručni savjetnik za distributivnu trgovinu
2/03 Stručni savjetnik za klasifikaciju djelatnosti i ostale ekonomske klasifikacije
3/01 Stručni savjetnik za projektovanje i programiranje


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
24.april 2019
Broj posjeta:
1921
38 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za porezno-upravni postupak
1/02 Šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja
2/01 Šef Odsjeka za administrativne poslove
2/02 Šef Odsjeka za poslovne usluge u RC Banja Luka
3/01 Šef Odsjeka za kontrolu
3/02 Šef Odsjeka za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja
3/03 Šef Odsjeka-carinske laboratorije
4/01 Šef Odsjeka za obradu poreznih prijava
4/02 Šef Grupe za obradu poreznih prijava u RC Banja Luka
5/01 Šef Grupe za operativne poslove
6/01 Šef Grupe za podršku korisnicima sistema PKI UIO


Novi termin polaganja intervjua za poziciju šef Grupe za operativne poslove

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
11.april 2019
Broj posjeta:
3853
39 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1/01 Pomoćnik ministra za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline


Termin polaganja ponovljenog intervjua 

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
09.april 2019
Broj posjeta:
1998
40 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za fizičko-hemijska i instrumentalna ispitivanja
1/02 Viši stručni saradnik za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja
1/03 Stručni saradnik za redovnu kontrolu


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
08.april 2019
Broj posjeta:
4129
41 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Krajnji rok za prijave: 17.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju
2/01 Šef Analitičkog odsjeka
3/01 Viši stručni saradnik - inžinjer za hardver i mreže
4/01 Stručni saradnik za statusna pitanja i evidencije
5/01 Viši stručni saradnik - analitičar


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
02.april 2019
Broj posjeta:
20798
42 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - lektor za bosanski jezik
1/02 Stručni savjetnik - lektor za srpski jezik
1/03 Stručni savjetnik - lektor za hrvatski jezik
1/04 Viši stručni saradnik za protokolarne poslove
1/05 Stručni savjetnik za unapređenje i razvoj informacionog sistema „e-vlade”


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
02.april 2019
Broj posjeta:
2126
43 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 18.04.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za analizu


 

Termin polaganja intervjua

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
28.mart 2019
Broj posjeta:
4096
44 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za projektovanje baze podataka


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
14.mart 2019
Broj posjeta:
3558
45 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 26.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za osiguranje kvaliteta/Inspektor
1/02 Viši stručni saradnik za upozoravanje na mine
1/03 Stručni saradnik za pravne, personalne i opšte poslove


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Novi termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Obavještenje

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
05.mart 2019
Broj posjeta:
4849
46 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 20.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za javne nabavke


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
27.februar 2019
Broj posjeta:
3589
47 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pitanja azila
1/02 Stručni savjetnik za borbu protiv privrednog kriminala
1/03 Stručni savjetnik za strateško planiranje
1/04 Stručni savjetnik – inžinjer za zaštitu podataka
1/05 Stručni savjetnik za EU pod – registar
1/06 Stručni savjetnik – inspektor za interne inspekcijske poslove


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
21.februar 2019
Broj posjeta:
3419
48 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za administraciju i održavanje mreža

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
18.februar 2019
Broj posjeta:
4035
49 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za odnose sa javnošću
2/01 Načelnik centra – Regionalni centar Bijeljina
3/01 Stručni saradnik – administrator   
3/02 Viši stručni saradnik – administrator  sistema
4/01 Viši stručni saradnik za upravne postupke i normativne poslove


Termin naknadnog polaganja stručnog ispita u ponovnom postupku

Termin polaganja stručnog ispita - ponovni postupak

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
18.februar 2019
Broj posjeta:
9168
50 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Rukovodilac jedinice interne revizije

Objavljeno:
14.februar 2019
Broj posjeta:
2357
51 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pravnik

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
09.januar 2019
Broj posjeta:
4582
52 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.12.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za propise
1/02 Stručni saradnik za nadzor


 

Termin polaganja javnog ispita - Grupa II

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
07.decembar 2018
Broj posjeta:
7266
53 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 07.12.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za računovodstveno – finansijske poslove

Objavljeno:
29.novembar 2018
Broj posjeta:
3994
54 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.12.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za administraciju informacionih sistema


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
22.novembar 2018
Broj posjeta:
4210
55 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.03.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Saradnik za kadrovske i administrativne poslove


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
09.mart 2017
Broj posjeta:
15120
56 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.06.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra za politiku i planove


Termin polaganja stručnog ispita - ponovni postupak

Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
12.maj 2016
Broj posjeta:
7642

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook