Konkursi u postupku

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi koji su trenutno u proceduri.
Za više informacija o trenutnom stanju određene konkursne procedure kliknite na konkretni konkurs. 

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1/01 Pomoćnik ministra za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline

Objavljeno:
09.april 2019
Broj posjeta:
886
2 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za fizičko-hemijska i instrumentalna ispitivanja
1/02 Viši stručni saradnik za biofarmaceutsko-tehnološka ispitivanja
1/03 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

Objavljeno:
08.april 2019
Broj posjeta:
2208
3 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Krajnji rok za prijave: 17.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju
2/01 Šef Analitičkog odsjeka
3/01 Viši stručni saradnik - inžinjer za hardver i mreže
4/01 Stručni saradnik za statusna pitanja i evidencije
5/01 Viši stručni saradnik - analitičar

Objavljeno:
02.april 2019
Broj posjeta:
18629
4 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - lektor za bosanski jezik
1/02 Stručni savjetnik - lektor za srpski jezik
1/03 Stručni savjetnik - lektor za hrvatski jezik
1/04 Viši stručni saradnik za protokolarne poslove
1/05 Stručni savjetnik za unapređenje i razvoj informacionog sistema „e-vlade”

Objavljeno:
02.april 2019
Broj posjeta:
1062
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 18.04.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za analizu

Objavljeno:
28.mart 2019
Broj posjeta:
2887
6 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 04.04.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za ekonomske poslove


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
27.mart 2019
Broj posjeta:
1046
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Krajnji rok za prijave: 04.04.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 šef Odsjeka za pravne, opšte i poslove upravljanja ljudskim potencijalima

Objavljeno:
27.mart 2019
Broj posjeta:
1955
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za procjenu rizika, naučne podatke i laboratorije
1/02 Viši stručni saradnik za upravljanje rizicima, hitnim slučajevima i sljedivost

Objavljeno:
26.mart 2019
Broj posjeta:
3849
9 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH

Krajnji rok za prijave: 12.04.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko upravljanje projektima

Objavljeno:
22.mart 2019
Broj posjeta:
2673
10 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za ratni zločin
1/02 Stručni savjetnik za analizu i procjene

Objavljeno:
20.mart 2019
Broj posjeta:
1391
11 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za analize
1/02 Viši stručni saradnik za analize
1/03 Stručni savjetnik za upravljanje programima i projektima IPA
1/04 Stručni savjetnik za koordinaciju međunarodne multilateralne pomoći
1/05 Stručni savjetnik za koordinaciju godišnjeg planiranja rada i finansijsko upravljanje kontrolom

Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju)

Objavljeno:
18.mart 2019
Broj posjeta:
1112
12 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za projektovanje baze podataka

Objavljeno:
14.mart 2019
Broj posjeta:
2442
13 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

Krajnji rok za prijave: 19.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove i javne nabavke


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
11.mart 2019
Broj posjeta:
894
14 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Krajnji rok za prijave: 19.03.2019. (Dostavljanje prijava do: 22.03.2019.)

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za trgovinu i unutrašnje tržište
2/01 Stručni savjetnik za monitoring programa pomoći EU Bosni i Hercegovini
3/01 Stručni savjetnik za budžet i finansije
4/01 Stručni savjetnik za komunikacije
5/01 Viši stručni saradnik - koordinator za sredstva tehničke pomoći


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
11.mart 2019
Broj posjeta:
1758
15 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
I Komisija
1/01 Šef Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana
II Komisija
1/02 Stručni savjetnik za servisiranje vanjskog duga
1/03 Stručni savjetnik za finansije i kontrolu programa i projekata IPA
1/04 Viši stručni saradnik za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
08.mart 2019
Broj posjeta:
2972
16 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 26.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za osiguranje kvaliteta/Inspektor
1/02 Viši stručni saradnik za upozoravanje na mine
1/03 Stručni saradnik za pravne, personalne i opšte poslove

Objavljeno:
05.mart 2019
Broj posjeta:
3598
17 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik/ca za koordinaciju i saradnju sa entitetima i izgradnju metodologije za ocjenu   efekata državne politike i programa u vezi s ravnopravnošću spolova   
1/02 Viši stručni saradnik za monitoring u RC

Objavljeno:
28.februar 2019
Broj posjeta:
3506
18 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za provođenje postupaka javnih nabavki


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
28.februar 2019
Broj posjeta:
1019
19 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Pisarnice

Objavljeno:
28.februar 2019
Broj posjeta:
2578
20 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 20.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za javne nabavke

Objavljeno:
27.februar 2019
Broj posjeta:
2512
21 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pitanja azila
1/02 Stručni savjetnik za borbu protiv privrednog kriminala
1/03 Stručni savjetnik za strateško planiranje
1/04 Stručni savjetnik – inžinjer za zaštitu podataka
1/05 Stručni savjetnik za EU pod – registar
1/06 Stručni savjetnik – inspektor za interne inspekcijske poslove

Objavljeno:
21.februar 2019
Broj posjeta:
2231
22 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 14.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za knjigovodstvo - knjigovođa

Objavljeno:
21.februar 2019
Broj posjeta:
2648
23 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za administraciju i održavanje mreža

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
18.februar 2019
Broj posjeta:
2789
24 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za odnose sa javnošću
2/01 Načelnik centra – Regionalni centar Bijeljina
3/01 Stručni saradnik – administrator   
3/02 Viši stručni saradnik – administrator  sistema
4/01 Viši stručni saradnik za upravne postupke i normativne poslove


Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
18.februar 2019
Broj posjeta:
7439
25 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
18.februar 2019
Broj posjeta:
1435
26 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za robe dvostruke i posebne namjene
1/02 Stručni saradnik za obradu podataka


 

Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
14.februar 2019
Broj posjeta:
4153
27 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Rukovodilac jedinice interne revizije

Objavljeno:
14.februar 2019
Broj posjeta:
1413
28 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
23.januar 2019
Broj posjeta:
3405
29 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.02.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za interne protokolarne odnose
1/02 Viši stručni saradnik za administriranje sigurnosti informacionog sistema


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju)

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita 

Objavljeno:
23.januar 2019
Broj posjeta:
4224
30 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH

Krajnji rok za prijave: 08.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za komunikacije


 Termin polaganja usmenog djela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
18.januar 2019
Broj posjeta:
3821
31 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 04.02.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za srednjoročno planiranje
1/02 Viši stručni saradnik za programe EU u oblasti kulture


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
14.januar 2019
Broj posjeta:
4437
32 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pravnik

Objavljeno:
09.januar 2019
Broj posjeta:
3498
33 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za registre stanovništva, domaćinstava, zgrada i stanova


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
28.decembar 2018
Broj posjeta:
3296
34 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za policijsku podršku

Krajnji rok za prijave: 17.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik – finansijski knjigovođa


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
27.decembar 2018
Broj posjeta:
3694
35 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.12.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za propise
1/02 Stručni saradnik za nadzor


 

Termin polaganja javnog ispita - Grupa II

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
07.decembar 2018
Broj posjeta:
6161
36 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 07.12.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za računovodstveno – finansijske poslove

Objavljeno:
29.novembar 2018
Broj posjeta:
3001
37 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.12.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za administraciju informacionih sistema


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
22.novembar 2018
Broj posjeta:
3228
38 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

Krajnji rok za prijave: 28.11.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne i ekonomske poslove
1/02 Viši stručni saradnik za radijacionu sigurnost


Termin polaganja pismenog djela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
20.novembar 2018
Broj posjeta:
3540
39 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.03.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Saradnik za kadrovske i administrativne poslove


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
09.mart 2017
Broj posjeta:
14181

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook