Konkursi u postupku

U ovoj kategoriji se nalaze konkursi koji su trenutno u proceduri.
Za više informacija o trenutnom stanju određene konkursne procedure kliknite na konkretni konkurs. 

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglasi za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Službi za poslove sa strancima

Krajnji rok za prijave: 22.09.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik – inspektor za strance
1/02 Viši stručni saradnik-inspektor za strance

Objavljeno:
14.septembar 2020
Broj posjeta:
917
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za tehničko osiguranje

Objavljeno:
08.septembar 2020
Broj posjeta:
842
3 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za podršku rada Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH

Objavljeno:
07.septembar 2020
Broj posjeta:
679
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Stručne službe Konkurencijskog vijeća u Sarajevu

Objavljeno:
31.avgust 2020
Broj posjeta:
828
5 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za poslove sa strancima

Krajnji rok za prijave: 08.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove

Objavljeno:
31.avgust 2020
Broj posjeta:
2726
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik – energetski menadžer

Objavljeno:
26.avgust 2020
Broj posjeta:
1927
7 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Interni revizor u Jedinici interne revizije

Objavljeno:
25.avgust 2020
Broj posjeta:
2749
8 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Krajnji rok za prijave: 04.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - forenzički analitičar kompjuterskih sistema

Objavljeno:
25.avgust 2020
Broj posjeta:
1460
9 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Arhivu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 11.09.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Direktor
1/02 Zamjenik direktora

Objavljeno:
21.avgust 2020
Broj posjeta:
3076
10 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za podneske i rad sa disciplinskim komisijama


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
17.avgust 2020
Broj posjeta:
1002
11 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za kadrovske poslove


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
13.avgust 2020
Broj posjeta:
1080
12 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.09.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne poslove i rješavanje u drugom stepenu
2/01 Stručni saradnik za poslove alimentacije
3/01 Stručni saradnik Odsjeka krivične odbrane

Objavljeno:
12.avgust 2020
Broj posjeta:
4145
13 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija BiH
 
Krajnji rok za prijave: 01.09.2020.
 
Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Rukovodilac jedinice interne revizije
Objavljeno:
11.avgust 2020
Broj posjeta:
3068
14 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 
Krajnji rok za prijave: 18.08.2020.
 
Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za pravne poslove
Termin polaganja intervjua
Objavljeno:
10.avgust 2020
Broj posjeta:
966
15 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini
Krajnji rok za prijave: 14.08.2020.
 
Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opće poslove
Termin polaganja intervjua
Objavljeno:
06.avgust 2020
Broj posjeta:
960
16 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
 
Krajnji rok za prijave: 12.08.2020.
 
Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Načelnik Sektora za ocjenu farmaceutskog kvaliteta lijeka
1/02 Načelnik Službe za osiguranje kvaliteta (menadžer za kvalitet)
1/03 Viši stručni saradnik za prvu seriju
Termin polaganja intervjua
Objavljeno:
04.avgust 2020
Broj posjeta:
963
17 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Krajnji rok za prijave: 12.08.2020.
 
Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za preduzetništvo
1/02 Stručni savjetnik za agroekonomske analize
1/03 Stručni savjetnik za turizam
Termin polaganja intervjua
Objavljeno:
04.avgust 2020
Broj posjeta:
1046
18 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.08.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za makroekonomske analize i projekcije
1/02 Viši stručni saradnik pri Odsjeku za analizu finansijskog sektora i preduzetništvo


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
30.jul 2020
Broj posjeta:
2140
19 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za analitičko-informatičke poslove


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
29.jul 2020
Broj posjeta:
2543
20 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Kancelarije za konkurenciju u Mostaru

Objavljeno:
29.jul 2020
Broj posjeta:
1036
21 Javni oglas za izbor i imenovanje članova Odbora državne službe za žalbe

Krajnji rok za prijave: 08.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Član Odbora državne službe za žalbe

Objavljeno:
24.jul 2020
Broj posjeta:
3077
22 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 31.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za upravljanje projektima
2/01 Stručni savjetnik za upravljanje skladištem


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
23.jul 2020
Broj posjeta:
1561
23 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje

Objavljeno:
23.jul 2020
Broj posjeta:
3123
24 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 11.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
21.jul 2020
Broj posjeta:
2635
25 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Krajnji rok za prijave: 29.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za primjenu operativne tehnike
1/02 Stručni savjetnik – administrator odsjeka
2/01 Stručni saradnik za pravne poslove
2/02 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja
3/01 Stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu

Objavljeno:
14.jul 2020
Broj posjeta:
6234
26 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.07.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za evidenciju nekretnina

Objavljeno:
08.jul 2020
Broj posjeta:
4556
27 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma
1/02 Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma

Objavljeno:
06.jul 2020
Broj posjeta:
4598
28 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za akreditiranje BiH

Krajnji rok za prijave: 17.07.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove

Objavljeno:
26.jun 2020
Broj posjeta:
3366
29 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za poslove sa strancima

Krajnji rok za prijave: 03.07.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef kabineta direktora

Objavljeno:
25.jun 2020
Broj posjeta:
2131
30 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.07.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odjela za pravosudne budžete i donatorska sredstva

Objavljeno:
25.jun 2020
Broj posjeta:
3276
31 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.06.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za EU pod-registar

Objavljeno:
15.jun 2020
Broj posjeta:
2168
32 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.07.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za upravno rješavanje

Objavljeno:
11.jun 2020
Broj posjeta:
3530
33 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za vodni transport
2/01 Stručni saradnik za inspekcijske poslove


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
11.jun 2020
Broj posjeta:
5236
34 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.06.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za informatičku sigurnost

Objavljeno:
02.jun 2020
Broj posjeta:
2077
35 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 04.06.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za aerodrome AGA-INSPEKTOR

Objavljeno:
27.maj 2020
Broj posjeta:
1819
36 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 04.06.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef pravnog odjeljenja


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
27.maj 2020
Broj posjeta:
3810
37 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.06.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
26.maj 2020
Broj posjeta:
6078
38 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.03.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
1/02 Stručni savjetnik za saradnju sa domaćim i međunarodnim pravosudnim tijelima


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
10.mart 2020
Broj posjeta:
2491
39 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 24.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra

Objavljeno:
09.mart 2020
Broj posjeta:
5334
40 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za obuke, analize i statistike javnih nabavki

Objavljeno:
21.februar 2020
Broj posjeta:
3893
41 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za međunarodne ugovore


Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Objavljeno:
18.februar 2020
Broj posjeta:
4447
42 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.02.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Voditelj postupka akreditiranja – stručni savjetnik


Novi termin polaganja intervjua u ponovnom postupku

Termin polaganja intervjua u ponovnom postupku

Novi termin polaganja intervjua

Obavijest o odgađanju termina polaganja intervjua

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
10.februar 2020
Broj posjeta:
2442
43 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 13.02.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odjeljenja za međunarodnu saradnju, finansije, statistiku i aktuarstvo

Objavljeno:
23.januar 2020
Broj posjeta:
6698
44 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Saradnik direktora Sekretarijata

Objavljeno:
07.januar 2020
Broj posjeta:
5638
45 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Načelnik Odjeljenja za pravne, finansijsko-materijalne i opšte poslove

Objavljeno:
25.decembar 2019
Broj posjeta:
2676
46 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informatiku


Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
24.decembar 2019
Broj posjeta:
3829
47 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu za lјudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.11.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Zastupnik/agent Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava

Objavljeno:
17.oktobar 2019
Broj posjeta:
4750
48 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.03.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za administraciju i održavanje mreža

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
18.februar 2019
Broj posjeta:
7616
49 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.03.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Saradnik za kadrovske i administrativne poslove


Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
09.mart 2017
Broj posjeta:
18006

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook