Završeni konkursi

U ovoj kategoriji nalaze se konkursi koji su u potpunosti okončani.
Za sve informacije o konkretnom konkursu kliknite na isti i pogledajte sve detalje.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 09.02.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za normativne poslove
1/02 Stručni savjetnik u oblasti državljanstva
1/03 Šef Odsjeka za rad i zapošljavanje


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
01.februar 2019
Broj posjeta:
1687
2 Javni oglas za prijem volontera u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Volonter sa završenim  Tehnološkim fakultetom – inžinjer prehrambene tehnologije- 240 ECTS - jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
29.januar 2019
Broj posjeta:
867
3 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informaciono društvo


 

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
24.januar 2019
Broj posjeta:
1545
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
17.januar 2019
Broj posjeta:
1697
5 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

Krajnji rok za prijave: 18.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik – predavač engleskog jezika


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
10.januar 2019
Broj posjeta:
1550
6 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za nadzor nad ostvarivanjem prava osoba lišenih slobode i procesom preodgoja


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
10.januar 2019
Broj posjeta:
1505
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za  naoružanje i vojnu opremu


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Objavljeno:
09.januar 2019
Broj posjeta:
2847
8 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.01.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove
1/02 Stručni saradnik za upravljanje ljudskim potencijalima


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog sipita

Objavljeno:
28.decembar 2018
Broj posjeta:
3774
9 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 04.01.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik – sa završenim elektrotehničkim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim saobraćajnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - četiri (4) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim mašinskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim filozofskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim fakultetom političkih nauka, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim tehničkim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim fakultetom društvenog smjera visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;

Objavljeno:
20.decembar 2018
Broj posjeta:
4852
10 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.12.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za informacioni punkt


 

Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
19.decembar 2018
Broj posjeta:
2951
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook