Završeni konkursi

U ovoj kategoriji nalaze se konkursi koji su u potpunosti okončani.
Za sve informacije o konkretnom konkursu kliknite na isti i pogledajte sve detalje.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.11.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne poslove, planiranje i izvještavanje


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
30.oktobar 2018
Broj posjeta:
1089
2 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.11.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef odsjeka   
1/02 Stručni savjetnik za komunikaciju i međunarodnu saradnju

Termin polaganja intervjua 

Objavljeno:
25.oktobar 2018
Broj posjeta:
1266
3 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.11.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za sekundarnu energiju i projekte
1/02 Šef Odsjeka za kadrovske poslove


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
24.oktobar 2018
Broj posjeta:
1102
4 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.10.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za upravljanje programima i projektima IPA
1/02 Šef Odjeljenja za koordinaciju godišnjeg planiranja rada i finansijsko upravljanje kontrolom


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
18.oktobar 2018
Broj posjeta:
1131
5 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 23.10.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
15.oktobar 2018
Broj posjeta:
1038
6 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 31.10.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za organizaciju horizontalnih obuka


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

 

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
10.oktobar 2018
Broj posjeta:
4297
7 Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 11.10.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za plan i analizu

Objavljeno:
03.oktobar 2018
Broj posjeta:
2608
8 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.10.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef grupe za normativno-pravne poslove


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
02.oktobar 2018
Broj posjeta:
1237
9 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.10.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka
1/02 Stručni savjetnik za oglašavanja
1/03 Stručni savjetnik za obavještenja, postavljenja i razrješenja
2/01 Stručni savjetnik  za planiranje i realizaciju e-learning kurseva
2/02 Stručni savjetnik za projektovanje informacionih sistema


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
28.septembar 2018
Broj posjeta:
1622
10 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.09.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za informatičko-tehničku podršku


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Objavljeno:
07.septembar 2018
Broj posjeta:
3544
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook