Završeni konkursi

U ovoj kategoriji nalaze se konkursi koji su u potpunosti okončani.
Za sve informacije o konkretnom konkursu kliknite na isti i pogledajte sve detalje.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za pravne poslove


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
18.mart 2020
Broj posjeta:
1203
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Krajnji rok za prijave: 06.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Kabineta direktora


 

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
27.februar 2020
Broj posjeta:
1797
3 Regonalna škola za javnu upravu (ReSPA) objavila je javni oglas za poziciju Program Managera - Legal

Krajnji rok za prijave: 26.02.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Program Managera - Legal (pravnik)

Objavljeno:
10.februar 2020
Broj posjeta:
1965
4 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.02.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik generalnog sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Objavljeno:
05.februar 2020
Broj posjeta:
4912
5 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.02.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za popis stanovništva, domaćinstva, zgrada i stanova
1/02 Stručni savjetnik za industriju
1/03 Stručni savjetnik za koordinaciju pripreme podataka za objavu i diseminaciju


 

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
24.januar 2020
Broj posjeta:
2328
6 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 24.01.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik – analitičar
1/02 Viši stručni saradnik za interne propise i usklađivanje
1/03 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja  


 

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
16.januar 2020
Broj posjeta:
2510
7 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.01.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka
1/02 Stručni savjetnik za komisije za izbor i testiranja


 

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
09.januar 2020
Broj posjeta:
1795
8 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Načelnik sektora za farmakovigilancu i materiovigilancu u Mostaru


 

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
30.decembar 2019
Broj posjeta:
1495
9 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za rad i zapošlјavanje Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 04.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odjela


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
27.decembar 2019
Broj posjeta:
1430
10 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Savjeta za državnu pomoć Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

Krajnji rok za prijave: 04.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za državnu pomoć

Objavljeno:
27.decembar 2019
Broj posjeta:
1859
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook