Završeni konkursi

U ovoj kategoriji nalaze se konkursi koji su u potpunosti okončani.
Za sve informacije o konkretnom konkursu kliknite na isti i pogledajte sve detalje.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.11.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik u odsjeku za saradnju sa međunarodnim i BiH institucijama


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
19.Studeni 2020
Broj posjeta:
887
2 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 27.11.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pripremu rada Komisije i saradnju sa vladinim i civilnim sektorom u radu Komisije


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
19.Studeni 2020
Broj posjeta:
897
3 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Centru za uklanjenje mina u Bosni i Hercegovini

Krajnji rok za prijave: 24.11.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef odsjeka za osiguranje kvaliteta/Inspektor


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
16.Studeni 2020
Broj posjeta:
871
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.11.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Interni revizor


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
29.Listopad 2020
Broj posjeta:
1205
5 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.10.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za protokolarne poslove za regionalnu saradnju


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
21.Listopad 2020
Broj posjeta:
1483
6 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 02.11.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravna pitanja
1/02 Stručni saradnik za poslove likvidature


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
12.Listopad 2020
Broj posjeta:
3841
7 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 09.10.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik u odjeljenju imenovane laboratorije, nadzor i verifikacija


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 

Objavljeno:
01.Listopad 2020
Broj posjeta:
2646
8 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.10.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za materijalno knjigovodstvo, osnovna sredstva, sitan inventar i zalihe


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
29.Rujan 2020
Broj posjeta:
1569
9 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

Krajnji rok za prijave: 19.10.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za pravne poslove
1/02 Stručni saradnik za informacione tehnologije

Objavljeno:
28.Rujan 2020
Broj posjeta:
3996
10 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za statistiku BiH

Krajnji rok za prijave: 06.10.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za administraciju baza podataka


Termin polaganja stručnog ispita

Objavljeno:
28.Rujan 2020
Broj posjeta:
3268
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook