Završeni konkursi

U ovoj kategoriji nalaze se konkursi koji su u potpunosti okončani.
Za sve informacije o konkretnom konkursu kliknite na isti i pogledajte sve detalje.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 The Regional School of Public Administration (ReSPA) is inviting interested candidates to apply for the position of Operations and Finance Manager

Krajnji rok za prijave: 24.06.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Menadžer za operacije i finansije

Objavljeno:
08.Lipanj 2020
Broj posjeta:
1797
2 The Regional School of Public Administration (ReSPA) is inviting interested candidates to apply for the position of Programme Manager

Krajnji rok za prijave: 24.06.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Program menadžer

Objavljeno:
08.Lipanj 2020
Broj posjeta:
1487
3 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.06.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik - sa završenim zvanjem diplomirani pravnik ili Bakalauret/Bachelor prava, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  - menadžment sigurnosti, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - inžinjer saobračaja i komunikacija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - inžinjer saobračaja i komunikacija – smjer cestovni saobračaj, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - ekonomike i prehrambene industrije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  menadžmenta, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  zdravlje i ekologija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  sociologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  - komunikologije visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;

Objavljeno:
05.Lipanj 2020
Broj posjeta:
3314
4 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.06.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za nauku i visoko obrazovanje


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
28.Svibanj 2020
Broj posjeta:
1332
5 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za pravne poslove


Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
18.Ožujak 2020
Broj posjeta:
1416
6 Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik-završen Prirodno-matematički fakultet ili drugi fakultet inžinjeringa i prirodnih nauka, odsjek za  genetiku i bioinžinjering – VSS VII stepen, odnosno završenen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta, ili drugi fakultet inžinjeringa i prirodnih nauka, odsjek za  genetiku i bioinžinjering, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
10.Ožujak 2020
Broj posjeta:
2487
7 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Krajnji rok za prijave: 06.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Kabineta direktora


 

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
27.Veljača 2020
Broj posjeta:
2037
8 Javni konkurs za prijem vježbenika u radni odnos u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.02.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Vježbenik – sa završenim fakultetom društvenog smjera ili lice sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija fakulteta društvenog smjera koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
21.Veljača 2020
Broj posjeta:
2317
9 Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.03.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac
Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
19.Veljača 2020
Broj posjeta:
2322
10 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.03.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Sekretar Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma
1/02 Sekretar Komisije za finansije i budžet Doma naroda


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
14.Veljača 2020
Broj posjeta:
4997
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook