Završeni konkursi

U ovoj kategoriji nalaze se konkursi koji su u potpunosti okončani.
Za sve informacije o konkretnom konkursu kliknite na isti i pogledajte sve detalje.

Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Наслов садржаја Датум објаве Број посјета
51 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
18.фебруар 2019
Broj posjeta:
2119
52 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za robe dvostruke i posebne namjene
1/02 Stručni saradnik za obradu podataka


 

Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
14.фебруар 2019
Broj posjeta:
5069
53 Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.02.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac
Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
04.фебруар 2019
Broj posjeta:
3550
54 Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 09.02.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za normativne poslove
1/02 Stručni savjetnik u oblasti državljanstva
1/03 Šef Odsjeka za rad i zapošljavanje


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
01.фебруар 2019
Broj posjeta:
2424
55 Javni oglas za prijem volontera u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Volonter sa završenim  Tehnološkim fakultetom – inžinjer prehrambene tehnologije- 240 ECTS - jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
29.јануар 2019
Broj posjeta:
1361
56 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informaciono društvo


 

Termin polaganja intervjua

Objavljeno:
24.јануар 2019
Broj posjeta:
2195
57 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za finansijske poslove


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
23.јануар 2019
Broj posjeta:
4192
58 Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 13.02.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za interne protokolarne odnose
1/02 Viši stručni saradnik za administriranje sigurnosti informacionog sistema


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju)

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita 

Objavljeno:
23.јануар 2019
Broj posjeta:
5115
59 Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH

Krajnji rok za prijave: 08.02.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za komunikacije


 Termin polaganja usmenog djela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

Objavljeno:
18.јануар 2019
Broj posjeta:
4685
60 Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.01.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka


Termin polaganja intervjua

 

Objavljeno:
17.јануар 2019
Broj posjeta:
2312
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook