Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Agenciji za policijsku podršku

Krajnji rok za prijave: 07.03.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera – visoka stručna sprema VII stepena, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu završen najmanje prvi ciklus dodiplomskog studija društvenih nauka koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac.

Objavljeno:
27.februar 2017
Broj posjeta:
5762
2 Javni natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.12.2016.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim pravnim, ekonomskim ili drugim fakultetom društvenog smjera, visoka stručna sprema (VII. stupanj), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – tri (3) izvršitelja. 

Objavljeno:
13.decembar 2016
Broj posjeta:
7872
3 Javni oglas za prijem pripravnika u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

1. Krajnji rok za prijave: 13.12.2016.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – dva (2) izvršioca;
2. Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac;
3. Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera - visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus dodiplomskog studija društvenih nauka koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – tri (3) izvršioca.

Objavljeno:
05.decembar 2016
Broj posjeta:
17661

"Postupak izbora provodi komisija za izbor koja ima tri člana, koji moraju imati VII stepen stručne spreme, a koju imenuje rukovodilac institucije. Jedan član komisije je državni službenik ili zaposlenik VII stručne spreme iz institucije u koju se prima pripravnik, drugi član je državni službenik iz drugih institucija,dok trećeg člana predlaže Agencija za državnu službu u svojstvu nezavisnog eksperta, a na osnovu prethodnog zahtjeva institucije." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook