Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 31.10.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
16.oktobar 2014
Broj posjeta:
1424
2 Javni oglas za prijem pripravnika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.10.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije –diplomirani kriminalist, visoka stručna sprema VII/1 stupanj, a za lica koja su studije završili po bolonjskom sustavu, završen najmanje prvi ciklus studija (degree of bachelor), uz ostvarenih najmanje 180 ECTS - jedan (1) izvršitelj.

Objavljeno:
29.septembar 2014
Broj posjeta:
1747
3 Javni oglas za prijem pripravnika u Regulatornu agenciju za komunikacije

Krajnji rok za prijave: 25.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik, visoka stručna sprema VII/1 stepen ili sa završenim prvim ciklusom studija (dodiplomski studij – degree of bachelor) - jedan (1) izvršilac.

Objavljeno:
18.avgust 2014
Broj posjeta:
3516
4 Javni oglas za prijem pripravnika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.08.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1.   Pripravnik sa završenim Farmaceutskim fakultetom - jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
08.avgust 2014
Broj posjeta:
2071
5 Javni oglas za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja

Krajnji rok za prijave: 22.07.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 volonter-diplomirani inžinjer informatike visoke stručne spreme, jedan (1) izvršitelj-prijem na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine.
1/02 volonter visoke stručne spreme, sa završenim fakultetom društvenog smjera, jedan (1) izvršitelj-prijem na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine.

Objavljeno:
07.jul 2014
Broj posjeta:
3388
6 Javni oglas za prijem pripravnika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Krajnji rok za prijave: 19.06.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim odgovarajućim fakultetom – odsjek za historiju (1 izvršilac), na period od 12 mjeseci

Objavljeno:
11.jun 2014
Broj posjeta:
3858
7 Javni oglas za prijem volontera u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.05.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1. Volonter sa završenim Farmaceutskim fakultetom - jedan (1) izvršilac
Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

Objavljeno:
28.april 2014
Broj posjeta:
5125
8 Javni oglas za prijem volontera u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.03.2014.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. sa završenim pravnim fakultetom, 3 izvršioca
2. lice sa završenim filozofskim fakultetom- komparativna književnost i bibliotekarstvo, 1 izvršilac

Objavljeno:
21.februar 2014
Broj posjeta:
8265
9 Javni oglas za prijem pripravnika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 01.02.2014.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Farmaceutskim fakultetom - jedan (1) izvršilac
Radni odnos se zasniva na period od 1 (jedne) godine.

Objavljeno:
24.januar 2014
Broj posjeta:
7448
"Komisija razmatra pristigle prijave i utvrđuje redoslijed kandidata u skladu sa ispunjavanjem uslova iz oglasa i pokazanim znanjem kandidata, ukoliko se organizuje posebna provjera znanja. Odluku o načinu provjere znanja kandidata donosi komisija." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook