Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Službu za poslove sa strancima

Krajnji rok za prijave: 30.06.2016

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom
Završen pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova......................................... tri (3) izvršioca; sa mjestom rada: jedan (1) izvršioc u Terenskom centru Mostar a dva (2) izvršioca u Terenskom centru Sarajevo

2. Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom
Završen ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova........................................ jedan (1) izvršioc sa mjestom rada u sjedištu Službe za poslove sa strancima Sarajevo

3. Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka
Završen fakultet političkih nauka,, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija fakulteta političkih nauka, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova........................................ jedan (1) izvršioc sa mjestom rada u Terenskom centru Banja Luka

Objavljeno:
20.jun 2016
Broj posjeta:
11769
2 Javni oglas za prijem pripravnika u u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.03.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
I. PRIPRAVNIK
Pripravnik – sa završenim Elektrotehničkim fakultetom, odsjek telekomunikacije (diplomirani inžinjer elektrotehnike) – visoka stručna sprema, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen prvi ciklus studja Elektrotehničkog fakulteta, odsjek telekomunikacije, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
15.mart 2016
Broj posjeta:
2723
3 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.03.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik - diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac;
2. Pripravnik - diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
3. Pripravnik - diplomirani ekonomista poslovne ekonomije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja -dva (2) izvršioca;
4. Pripravnik - diplomirani menadžer bezbjednosti, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac;
5. Pripravnik – bachelor politologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac;
6. Pripravnik – bachelor-inžinjer mašinstva, smjer odbrambene tehnologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanj - jedan (1) izvršilac;
7. Pripravnik – bachelor sigurnosnih i mirovnih studija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac;

Objavljeno:
11.mart 2016
Broj posjeta:
7601
4 Javni oglas za prijem pripravnika u Službu za poslove sa strancima

Krajnji rok za prijave: 08.03.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom
Završen pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova......................................... dva (2) izvršioca

2. Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom
Završen ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova........................................ dva (2) izvršioca

Objavljeno:
25.februar 2016
Broj posjeta:
8883
5 Javni oglas za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijećе Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 08.03.2016.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac;
1/02 Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac.

Objavljeno:
22.februar 2016
Broj posjeta:
5752
6 Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.01.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
I. PRIPRAVNIK
Pripravnik – sa završenim Ekonomskim fakultetom (diplomirani ekonomista) – visoka stručna sprema, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen prvi ciklus studja Ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
11.januar 2016
Broj posjeta:
3886
7 Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.11.2015

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
11.novembar 2015
Broj posjeta:
4580
8 Javni oglas za prijem volontera u Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.09.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. sa završenim pravnim fakultetom, 3 izvršioca
2. sa završenim ekonomskim fakultetom, 2 izvršioca
3. sa završenim filozofskim ili drugim odgovarajućim fakultetom - odsjek za engleski jezik i književnost, 1 izvršilac.

Objavljeno:
10.septembar 2015
Broj posjeta:
5792
9 Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos u Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.9.2015.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1. Pripravnik – diplomirani pravnik ili lice s završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta koji je vrednovan s najmanje 240 ECTS bodova, tri (3) izvršioca.

Objavljeno:
02.septembar 2015
Broj posjeta:
7898
10 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u Graničnu policiju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.08.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Fakultetom društvenog smjera – smjer kriminalistika/ kriminologija/unutrašnji poslovi/sigurnosne studije, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – sedam (7) pripravnika:

a) U sjedište Granične policije BiH u Sarajevu – dva (2) pripravnika;
b) U Terenski ured za Aerodrome sa sjedištem u Sarajevu – jedan (1) pripravnik;
c) U Terenski ured Istok sa sjedištem u Višegradu - jedan (1) pripravnik;
d) U Terenski ured Sjeverozapad sa sjedištem u Gradišci - jedan (1) pripravnik;
e) U Terenski ured Zapad sa sjedištem u Bosanskom Grahovu - jedan (1) pripravnik;
f) U Terenski ured Jug sa sjedištem u Čapljini - jedan (1) pripravnik.

2. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova - dva (2) pripravnika u sjedište Granične policije BiH u Sarajevu;

3. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova - dva (2) pripravnika u sjedište Granične policije BiH u Sarajevu.

Objavljeno:
24.avgust 2015
Broj posjeta:
7951
11 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 12.08.2015.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom-visoka stručna sprema-završen ekonomski fakultet ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova– dva (2) izvršioca;

1/02 Pripravnik sa završenim pravnim fakultetomvisoka stručna sprema-završen pravni fakultet ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 2 (dva) izvršioca;

1/03 Pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom, visoka stručna sprema-završen poljoprivredni fakultet ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija poljoprivrednog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova - dva (2) izvršioca;

1/04 Pripravnik sa završenim filozofskim ili filološkim fakultetom - smjer engleski jezik, visoka stručna sprema-završen filozofski ili filološki fakultet-smjer engleski jezik ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija filozofskog ili filološkog fakulteta – smjer engleski jezik ,koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac.

Objavljeno:
04.avgust 2015
Broj posjeta:
5997

"Osnovna plata pripravnika određuje se tako se plata stručnog saradnika iz prvog platnog razreda državnog službenika, umanji za 20%. Ukoliko institucija nije obuhvaćena Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, plata pripravnika veže se za najniži platni razred zaposlenika VII stepena stručne spreme, umanjena za 20%." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook