Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.11.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera ili osoba sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija fakulteta društvenog smjera, koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, tri (3) izvršitelja

Objavljeno:
22.novembar 2018
Broj posjeta:
2486
2 Javni oglas za prijem pripravnika u Službu za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 30.11.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik – sa završenim elektrotehničkim fakultetom, smjer informatika - visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen I ciklus školovanja dodiplomskog studija elektrotehničkog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
21.novembar 2018
Broj posjeta:
735
3 Ponovni javni poziv za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Krajnji rok za prijave: 30.11.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Volonter- VSS – VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje  prvog ciklusa ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa  visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS  bodova, završen studij engleskog jezika i književnosti - 1 izvršilac

Objavljeno:
13.novembar 2018
Broj posjeta:
770
4 Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.11.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom, studijski program za kineski i engleski jezik i književnosti – VSS VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen prvi ciklus studja  na Filozofskom fakultetu, studijski program za kineski i engleski jezik i književnosti koji je vrednovan sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
12.novembar 2018
Broj posjeta:
642
5 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.10.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim tehničkim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioca;

Objavljeno:
18.oktobar 2018
Broj posjeta:
1307
6 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Krajnji rok za prijave: 25.10.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom– visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova -  jedan (1) izvršilac;                                                                                                  
1/02 Pripravnik sa završenim veterinarskim ili poljoprivrednim fakultetom- visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Poljoprivrednom ili Veterinarskom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova - jedan (1) izvršilac;

Objavljeno:
17.oktobar 2018
Broj posjeta:
1923
7 Javni oglas za prijem volontera visoke stručne spreme u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.10.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 - volonter - sa završenim pravnim fakultetom - dva (2) izvršioca;
1/02 - volonter - sa završenim ekonomskim fakultetom - dva (2) izvršioca;
1/03 - volonter - sa završenim fakultetom političkih nauka - jedan (1) izvršilac.

Objavljeno:
04.oktobar 2018
Broj posjeta:
3536
8 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 22.09.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim Pravnim, Ekonomskim ili drugim fakultetom društvenog smjera, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen  najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Pravnog, Ekonomskog ili drugog fakulteta društvenog smjera, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova - ( 4 izvršioca ).
Pripravnik sa završenim Fakultetom političkih nauka – visoka stručna sprema (VII stepen)  ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Fakulteta političkih nauka, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (5 izvršioca), i
Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – Smjer engleski jezik – visoka stručna sprema (VII) stepen ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Filozofskog fakulteta - smjer engleski jezik, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (1 izvršilac)

Objavljeno:
14.septembar 2018
Broj posjeta:
8552

"Osnovna plata pripravnika određuje se tako se plata stručnog saradnika iz prvog platnog razreda državnog službenika, umanji za 20%. Ukoliko institucija nije obuhvaćena Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, plata pripravnika veže se za najniži platni razred zaposlenika VII stepena stručne spreme, umanjena za 20%." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook