Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem volontera u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Krajnji rok za prijave: 07.03.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Volonter sa završenim ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – tri (3) izvršioca;
1/02 Volonter sa završenim pravnim fakultetom– visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova - dva (2) izvršioca;
1/03 Volonter sa završenim poljoprivrednim fakultetom- visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Poljoprivrednom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova- jedan (1) izvršilac;
1/04 Volonter sa završenim fakultetom engleskog jezika i književnosti - visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na filozofskom ili filološkom fakultetu -smjer engleski jezik koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova- jedan (1) izvršilac;

Objavljeno:
27.februar 2015
Broj posjeta:
4724
"Postupak izbora provodi komisija za izbor koja ima tri člana, koji moraju imati VII stepen stručne spreme, a koju imenuje rukovodilac institucije. Jedan član komisije je državni službenik ili zaposlenik VII stručne spreme iz institucije u koju se prima pripravnik, drugi član je državni službenik iz drugih institucija,dok trećeg člana predlaže Agencija za državnu službu u svojstvu nezavisnog eksperta, a na osnovu prethodnog zahtjeva institucije." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook