Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijećе Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.12.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja  ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac;    
1/02 Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja  pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac.

Objavljeno:
07.decembar 2017
Broj posjeta:
2428
2 Javni oglas za prijem pripravnika u Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 15.12.2017.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen pravnog fakulteta ili završen I ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
05.decembar 2017
Broj posjeta:
2513
3 Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 07.12.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta  – jedan (1) izvršilac
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta –  jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
22.novembar 2017
Broj posjeta:
3271
4 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Krajnji rok za prijave: 05.09.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova - (1 izvršilac).
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova - (2 izvršioca).
3. Pripravnik sa završenim Fakultetom političkih nauka – visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Fakulteta političkih nauka, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova (2 izvršioca).

Objavljeno:
22.avgust 2017
Broj posjeta:
9495
5 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.08.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - četiri (4) izvršioca;
2. Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
3. Pripravnik – sa završenim fakultetom političkih nauka, smjer sigurnosne i mirovne studije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - dva (2) izvršioca;
4. Pripravnik – sa završenim saobraćajnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanj - jedan (1) izvršilac;
5. Pripravnik – sa završenim elektrotehničkim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac;
6. Pripravnik – sa završenim fakultetom za informacione tehnologije i dizajn, smjer informatika, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac;
7. Pripravnik – sa završenim mašinskim fakultetom fakultetom, smjer odbrambene tehnologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja - jedan (1) izvršilac.

Objavljeno:
04.avgust 2017
Broj posjeta:
12747

"Postupak izbora provodi komisija za izbor koja ima tri člana, koji moraju imati VII stepen stručne spreme, a koju imenuje rukovodilac institucije. Jedan član komisije je državni službenik ili zaposlenik VII stručne spreme iz institucije u koju se prima pripravnik, drugi član je državni službenik iz drugih institucija,dok trećeg člana predlaže Agencija za državnu službu u svojstvu nezavisnog eksperta, a na osnovu prethodnog zahtjeva institucije." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook