Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.01.2016.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
I. PRIPRAVNIK
Pripravnik – sa završenim Ekonomskim fakultetom (diplomirani ekonomista) – visoka stručna sprema, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen prvi ciklus studja Ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
11.januar 2016
Broj posjeta:
1873
2 Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 26.11.2015

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
11.novembar 2015
Broj posjeta:
2975
3 Javni oglas za prijem volontera u Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 18.09.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. sa završenim pravnim fakultetom, 3 izvršioca
2. sa završenim ekonomskim fakultetom, 2 izvršioca
3. sa završenim filozofskim ili drugim odgovarajućim fakultetom - odsjek za engleski jezik i književnost, 1 izvršilac.

Objavljeno:
10.septembar 2015
Broj posjeta:
4021
4 Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos u Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 16.9.2015.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1. Pripravnik – diplomirani pravnik ili lice s završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta koji je vrednovan s najmanje 240 ECTS bodova, tri (3) izvršioca.

Objavljeno:
02.septembar 2015
Broj posjeta:
5589
5 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u Graničnu policiju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 28.08.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Fakultetom društvenog smjera – smjer kriminalistika/ kriminologija/unutrašnji poslovi/sigurnosne studije, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – sedam (7) pripravnika:

a) U sjedište Granične policije BiH u Sarajevu – dva (2) pripravnika;
b) U Terenski ured za Aerodrome sa sjedištem u Sarajevu – jedan (1) pripravnik;
c) U Terenski ured Istok sa sjedištem u Višegradu - jedan (1) pripravnik;
d) U Terenski ured Sjeverozapad sa sjedištem u Gradišci - jedan (1) pripravnik;
e) U Terenski ured Zapad sa sjedištem u Bosanskom Grahovu - jedan (1) pripravnik;
f) U Terenski ured Jug sa sjedištem u Čapljini - jedan (1) pripravnik.

2. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova - dva (2) pripravnika u sjedište Granične policije BiH u Sarajevu;

3. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova - dva (2) pripravnika u sjedište Granične policije BiH u Sarajevu.

Objavljeno:
24.avgust 2015
Broj posjeta:
5881
6 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 12.08.2015.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom-visoka stručna sprema-završen ekonomski fakultet ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova– dva (2) izvršioca;

1/02 Pripravnik sa završenim pravnim fakultetomvisoka stručna sprema-završen pravni fakultet ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 2 (dva) izvršioca;

1/03 Pripravnik sa završenim poljoprivrednim fakultetom, visoka stručna sprema-završen poljoprivredni fakultet ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija poljoprivrednog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova - dva (2) izvršioca;

1/04 Pripravnik sa završenim filozofskim ili filološkim fakultetom - smjer engleski jezik, visoka stručna sprema-završen filozofski ili filološki fakultet-smjer engleski jezik ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija filozofskog ili filološkog fakulteta – smjer engleski jezik ,koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac.

Objavljeno:
04.avgust 2015
Broj posjeta:
4366

"Volonter se ne prima u radni odnos, ali za vrijeme rada ima pravo na naknadu za topli obrok, naknadu za prevoz, paušalnu naknadu od 300 konvertibilnih maraka mjesečno, te druga prava utvrđena Zakonom o radu." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook