Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filtriranje naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 06.07.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik – diplomirani arhitekta, visoka stručna sprema (VII stepen arhitektonskog fakulteta) ili završen najmanje prvi ciklus studija arhitektonskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ETCS bodova – jedan (1) izvršilac.

Objavljeno:
26.jun 2015
Broj posjeta:
1177
2 Javni oglas za prijem pripravnika u Graničnu policiju Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 12.06.2015.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera – smjer kriminalistika/ kriminologija/unutrašnji poslovi/sigurnosne studije, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – šest (6) izvršilaca;

2. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – dva (2) izvršioca;

3. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – dva (2) izvršioca;

Objavljeno:
04.jun 2015
Broj posjeta:
11319
3 Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 09.06.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
I. PRIPRAVNIK
Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom, smjer menadžment i organizacija – visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus studja uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
01.jun 2015
Broj posjeta:
2450
4 Javni oglas za prijem volontera u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Krajnji rok za prijave: 07.03.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Volonter sa završenim ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – tri (3) izvršioca;
1/02 Volonter sa završenim pravnim fakultetom– visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova - dva (2) izvršioca;
1/03 Volonter sa završenim poljoprivrednim fakultetom- visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Poljoprivrednom fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova- jedan (1) izvršilac;
1/04 Volonter sa završenim fakultetom engleskog jezika i književnosti - visoka stručna sprema VII stepen ili volonter sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na filozofskom ili filološkom fakultetu -smjer engleski jezik koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova- jedan (1) izvršilac;

Objavljeno:
27.februar 2015
Broj posjeta:
5450
"Osnovna plata pripravnika određuje se tako se plata stručnog saradnika iz prvog platnog razreda državnog službenika, umanji za 20%. Ukoliko institucija nije obuhvaćena Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, plata pripravnika veže se za najniži platni razred zaposlenika VII stepena stručne spreme, umanjena za 20%." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh

Link mjeseca

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj na svoj Facebook