Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.09.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik  sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom, odsjek za Fiziku – VSS VII stepen, odnosno pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek za Fiziku,  koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
09.Rujan 2019
Broj posjeta:
392
2 Ponovni javni poziv za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Krajnji rok za prijavu: 19.08.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Volonter - VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno  visoko obrazovanje prvog ciklusa ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa  visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS  bodova, završen studij u oblasti prirodnih, društvenih,  medicinskih i zdravstvenih, poljoprivrednih, humanističkih nauka ili studij u oblasti  inžinjeringa i tehnologije - 1 izvršilac

Objavljeno:
01.Kolovoz 2019
Broj posjeta:
1283

"Postupak izbora provodi komisija za izbor koja ima tri člana, koji moraju imati VII stepen stručne spreme, a koju imenuje rukovodilac institucije. Jedan član komisije je državni službenik ili zaposlenik VII stručne spreme iz institucije u koju se prima pripravnik, drugi član je državni službenik iz drugih institucija,dok trećeg člana predlaže Agencija za državnu službu u svojstvu nezavisnog eksperta, a na osnovu prethodnog zahtjeva institucije." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook