Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 12.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik – diplomirani inženjer informatike i računarstva, visoke stručne spreme (VII stepen), odnosno, sa završenim informatičkim ili drugim tehničkim fakultetom prvim ciklusom studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Objavljeno:
29.Srpanj 2020
Broj posjeta:
523
2 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 12.08.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Objavljeno:
29.Srpanj 2020
Broj posjeta:
541
3 Javni oglas za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijećе Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 21.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja  ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac
1/02 Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac

Objavljeno:
07.Srpanj 2020
Broj posjeta:
1344

"Volonter se ne prima u radni odnos, ali za vrijeme rada ima pravo na naknadu za topli obrok, naknadu za prevoz, paušalnu naknadu od 300 konvertibilnih maraka mjesečno, te druga prava utvrđena Zakonom o radu." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook