Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Datum objave Broj posjeta
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.12.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom– visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova -  tri izvršioca;                                                                                                  
1/02 Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom - visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova -  jedan izvršilac;   
1/03 Pripravnik sa završenim Prirodno -matematičkim fakultetom, Odsjek za hemiju - visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova -  jedan izvršilac;                                                                                                                                
1/04 Pripravnik sa završenim Filozofskim ili filološkim fakultetom - smjer engleski jezik - visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova -  jedan izvršilac;
1/05 Pripravnik sa završenim tehničkim fakultetom - visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova -  jedan izvršilac; i
1/06 Pripravnik sa završenim fakultetom društvenih ili humanističkih nauka - visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na fakultetu koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova -  dva izvršioca.

Objavljeno:
14.Prosinac 2020
Broj posjeta:
1703
2 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Krajnji rok za prijave: 11.12.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po bolonjskom sistemu, završen studij prvog ciklusa dodiplomskog studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS - jedan (1) izvršilac;

Objavljeno:
01.Prosinac 2020
Broj posjeta:
1513
3 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 24.11.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik – sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Objavljeno:
16.Studeni 2020
Broj posjeta:
1211

"Lice koje ima ostvaren radni staž više od jedne godine nakon stečenog VII stepena stručne spreme ne može se primati u radni odnos kao pripravnik u skladu sa odredbama ove odluke." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook