Konkursi za pripravnike

U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH.
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Наслов садржаја Датум објаве Број посјета
1 Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 17.03.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik-završen Prirodno-matematički fakultet ili drugi fakultet inžinjeringa i prirodnih nauka, odsjek za  genetiku i bioinžinjering – VSS VII stepen, odnosno završenen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta, ili drugi fakultet inžinjeringa i prirodnih nauka, odsjek za  genetiku i bioinžinjering, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
10.март 2020
Broj posjeta:
1031
2 Javni konkurs za prijem vježbenika u radni odnos u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.02.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Vježbenik – sa završenim fakultetom društvenog smjera ili lice sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija fakulteta društvenog smjera koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
21.фебруар 2020
Broj posjeta:
1154
3 Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 05.03.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta – jedan (1) izvršilac
Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
19.фебруар 2020
Broj posjeta:
1119
4 Javni poziv za prijem volontera u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 04.02.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Volonter sa završenim pravnim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ETCS bodova, fakultet pravne struke - dva (2) izvršioca
Volonter sa završenim fakultetom društvenog smjera,  visoka stručna sprema (VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ETCS bodova - dva (2) izvršioca

Objavljeno:
20.јануар 2020
Broj posjeta:
1955
5 Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 19.11.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
pripravnik sa završenim pravnim, ekonomskim ili drugim fakultetom društvenog smjera, visoka stručna sprema (VII. stupanj), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršitelj

Objavljeno:
11.новембар 2019
Broj posjeta:
2762
6 Javni oglas za prijem vježbenika u radni odnos u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 10.11.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Vježbenik – sa završenim Pravnim fakultetom ili lice sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija Pravnog fakulteta, koji je vrednovan s najmanje 240 ECTS bodova, jedan izvršilac

Objavljeno:
07.новембар 2019
Broj posjeta:
2175
7 Javni oglas za prijem pripravnika u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 25.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik - sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Objavljeno:
16.октобар 2019
Broj posjeta:
2976
8 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 29.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja– jedan (1) izvršilac

Objavljeno:
14.октобар 2019
Broj posjeta:
2568
9 Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 03.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik - sa završenim saobraćajnim fakultetom, zrakoplovnog smjera (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja saobraćajnog fakulteta, zrakoplovnog smjera, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Objavljeno:
25.септембар 2019
Broj posjeta:
2533

"Lice koje ima ostvaren radni staž više od jedne godine nakon stečenog VII stepena stručne spreme ne može se primati u radni odnos kao pripravnik u skladu sa odredbama ove odluke." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook