Arhiva propisa
Filter Naslova     Prikaži # 
# Naslov sadržaja Broj posjeta
1 Odluka o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Vijeća ministara BiH, VM broj: 70/14 od 16. aprila 2014. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 35/14)

Broj posjeta:
14483
2 Pravilnik o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Pravilnik Agencije za državnu službu ("Službeni glasnik BiH", broj 17/04), Broj:05-34-117-2/04 od 16.travnja 2004.godine

Broj posjeta:
26355
3 Odluka o uspostavljanju i radu Pravnog savjeta Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine

Broj: 01-02-2-1213/17 od 07.12.2017. godine

Broj posjeta:
3243
4 Odluka o uslovima pod kojim državni službenik može uzeti neplaćeno odsustvo

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 21/04) od 29. aprila 2004. godine

Broj posjeta:
27996
5 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju, uslovima i načinu utvrđivanja kredita za završene obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Vijeća ministara BiH, Broj: 193/10 od 6. jula 2010. godine (Službeni glasnik BiH, broj 65/10)

Broj posjeta:
10153
6 Odluka o programu obuke novouposlenih državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 51/06) od 30. maja 2006.godine

Stavljena van snage Odlukom o usvajanju programa obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 93/16 od 16.12.2016. godine)

Broj posjeta:
11463
7 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Agencije za državnu službu BiH broj 01-05-737-2/09 od 15.07.2011. godine

Broj posjeta:
9442
8 Odluka o kategorijama u okviru radnih mjesta u državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 32/04)

Broj posjeta:
16038
9 Odluka o uslovima, načinu i postupku određivanja učešća državnih službenika na obukama

Odluka Agencije za državnu službu, Broj: 01-02-752 /06 od 31.10.2006. godine

Broj posjeta:
17678
10 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Agencije za državnu službu broj 01-05-737-1-/09 od 31.05.2010.godine

Broj posjeta:
9365
11 Odluka o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Agencije za državnu službu, Broj: 01-05-737/09 od 9.7.2009. godine

Broj posjeta:
13789
12 Odluka o utvrđivanju međusobnih odnosa i obaveza između Agencije za državnu službu, državnog službenika - predavača i institucije Bosne i Hercegovine u kojoj je zaposlen državni službenik - predavač

Odluka Vijeća ministara BiH, Broj: 290/05 od 1. decembra 2005. godine (Službeni glasnik BiH, broj 51/06)

Broj posjeta:
8650
13 Odluka o uspostavljanju, uslovima i načinu utvrđivanja kredita za završene obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 61/05) od 21.07.2005.godine

Broj posjeta:
10288
14 Odluka o uslovima i načinu korištenja godišnjeg odmora za državne službenike i namještenike u ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 27/04)

Broj posjeta:
41663
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook