Konkursi u postupku
Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine PDF Print
Tuesday, 03 September 2019 00:00

Krajnji rok za prijave: 11.09.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za planiranje i budžet

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Download this file (prijavni obrazac bs novi - Ispravna verzija.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jeziku - ispravna verzijaDokument u Word formatu160 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi - Ispravna verzija.doc)Пријавни образац на српском језику - Исправна верзијаДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi - Ispravna verzija.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jeziku - Ispravna verzijaDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Monday, 16 September 2019 09:29
Read more...
 
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine PDF Print
Monday, 02 September 2019 13:36

Krajnji rok za prijave: 10.09.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora
1/02 Šef laboratorije za plemenite kovine

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu161 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Monday, 16 September 2019 09:29
Read more...
 
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Odboru državne službe za žalbe PDF Print
Tuesday, 13 August 2019 00:00

Krajnji rok za prijave: 03.09.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Monday, 09 September 2019 11:25
Read more...
 
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine PDF Print
Thursday, 08 August 2019 10:02

Krajnji rok za prijave: 16.08.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za kontrolu izvršenja budžeta
1/02 Stručni savjetnik za računovodstvo budžetskih korisnika (Sarajevo, Banjaluka i Mostar)


Termin polaganja intervjua

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Tuesday, 20 August 2019 22:54
Read more...
 
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine PDF Print
Thursday, 08 August 2019 09:52

Krajnji rok za prijave: 23.08.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Administrator baze podataka – Stručni savjetnik
1/02 Stručni saradnik za pravne poslove
1/03 Stručni savjetnik za informatiku i komunikacije – Stručni savjetnik
1/04 Stručni savjetnik za informatiku i komunikacije – Stručni savjetnik

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (3.prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату168 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Last Updated on Monday, 26 August 2019 21:39
Read more...
 
Page 1 of 8

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook