Konkursi u postupku
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini PDF Print
Thursday, 24 October 2019 09:59

Krajnji rok za prijave: 14.11.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi (2).doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi (2).doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi (2).doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Last Updated on Tuesday, 19 November 2019 09:58
Read more...
 
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine PDF Print
Thursday, 24 October 2019 09:54

Krajnji rok za prijave: 14.11.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Glavni inspektor - ministar savjetnik u Kancelariji za kontrolu diplomatskih i konzularnih poslova

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi (2).doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi (2).doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi (2).doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Last Updated on Tuesday, 19 November 2019 09:58
Read more...
 
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine PDF Print
Thursday, 24 October 2019 09:35

Krajnji rok za prijave: 01.11.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravnu tečevinu EU
1/02 Stručni savjetnik Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Last Updated on Tuesday, 05 November 2019 16:02
Read more...
 
Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine PDF Print
Wednesday, 23 October 2019 11:00

Krajnji rok za prijave: 31.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za plovidbenost zrakoplova AIR – INSPEKTOR

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (3.prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Tuesday, 05 November 2019 16:02
Read more...
 
Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH PDF Print
Tuesday, 22 October 2019 00:00

Krajnji rok za prijave: 30.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove


Termin polaganja intervjua

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Last Updated on Friday, 01 November 2019 14:35
Read more...
 
Page 1 of 10

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook