Konkursi u postupku
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine PDF Print
Thursday, 23 May 2019 13:22

Krajnji rok za prijave: 31.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za praćenje Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama
1/02 Stručni savjetnik za prava nacionalnih manjina i izvještavanje o konvencijama

Termin polaganja stručnog ispita

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu.162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату.166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu.164 Kb
Last Updated on Monday, 17 June 2019 13:42
Read more...
 
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine PDF Print
Wednesday, 22 May 2019 00:00

Krajnji rok za prijave: 30.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za ugovaranje usluga
1/02 Viši stručni saradnik za snabdijevanje klasama V, VII i IX

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Download this file (prijavni_obrazac-bs-novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu.163 Kb
Last Updated on Thursday, 06 June 2019 10:26
Read more...
 
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine PDF Print
Friday, 17 May 2019 00:00

Krajnji rok za prijave: 27.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za normativno pravne poslove

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (3.prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату166 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Wednesday, 29 May 2019 10:17
Read more...
 
Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine PDF Print
Tuesday, 14 May 2019 00:00

Krajnji rok za prijave: 22.05.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za komunikacije

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (3.prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Wednesday, 29 May 2019 10:17
Read more...
 
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine PDF Print
Monday, 13 May 2019 00:00

Krajnji rok za prijave: 03.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za analizu i održavanje baza podataka

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Last Updated on Thursday, 06 June 2019 10:25
Read more...
 
Page 1 of 6

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook