Konkursi u postupku
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine PDF Print
Thursday, 23 July 2020 09:55

Krajnji rok za prijave: 31.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za upravljanje projektima
2/01 Stručni savjetnik za upravljanje skladištem

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Monday, 03 August 2020 20:36
Read more...
 
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu PDF Print
Tuesday, 14 July 2020 08:42

Krajnji rok za prijave: 29.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za primjenu operativne tehnike
1/02 Stručni savjetnik – administrator odsjeka
2/01 Stručni saradnik za pravne poslove
2/02 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja
3/01 Stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату167 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Monday, 03 August 2020 20:35
Read more...
 
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine PDF Print
Wednesday, 08 July 2020 09:34

Krajnji rok za prijave: 29.07.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za evidenciju nekretnina

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Last Updated on Monday, 03 August 2020 20:35
Read more...
 
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine PDF Print
Wednesday, 08 July 2020 00:00

Krajnji rok za prijave: 16.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef odsjeka (mjerene veličine u hemiji i medicini)
2/01 Stručni savjetnik u odsjeku (tipskog ispitivanja i certificiranja)
3/01 Viši stručni saradnik u odsjeku (mjerene veličine u fizici II)


Termin polaganja intervjua

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Wednesday, 22 July 2020 13:28
Read more...
 
Interni oglasi za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine PDF Print
Wednesday, 08 July 2020 00:00

Krajnji rok za prijave: 16.07.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za administraciju baza podataka


Termin polaganja intervjua

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Last Updated on Tuesday, 28 July 2020 13:59
Read more...
 
Page 1 of 8

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook