Izabrali ste ispit : "Javni ispit - Vježba"
  • Ispit je vremenski ograničen, imate 30 minuta da ga završite.
    Kada vrijeme istekne, ispit će se završiti a vaši odgovori će biti automatski spašeni
    Rezultati koje postignete u radu sa Demonstratorom javnog ispita nemaju nikakvu pravnu vrijednost
    Ovaj dio našeg web sajta služi samo kao pomoć kandidatima u pripremi za polaganje pravog Javnog ispita

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj na svoj Facebook