Create PDF Print

Uslovi za aplikante sa završenom vojnom akademijom

Date added:
Thursday, 25 August 2011
Last revised:
never
Hits:
39349
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Ukoliko je kandidat završio vojnu akademiju za sticanje visoke školske spreme (VII stepen) što mora biti navedeno u diplomi, on može konkurisati na sva radna mjesta za koja nije propisana vrsta završenog fakulteta, dakle ako nije izričito navedeno, npr. "pravni fakultet" ili "ekonomski fakultet". Pored toga, kandidat koji je završio vojnotehničku akademiju može još i konkurisati i na mjesta za koja se kao uslov traži npr. "tehnički fakultet".

Međutim, ako je kandidat završio vojnu akademiju za sticanje više stručne spreme (VI stepen) isti ne može konkurisati za državnog službenika, ali može za zaposlenika (lica srednje i više spreme), takođe pod uslovima da nije tražena vrsta školske spreme.

Iznimno, kandidati koji su do stupanja na snagu Zakona o vojnim školama i naučnoistraživačkim ustanovama JNA (mart 1978.g.), završili vojnu akademiju u trajanju od najmanje tri godine ili drugu visokoškolsku vojnu ustanovu , takođe u trajanju od najmanje tri godine, ili neku od redovnih postiplomskih vojnih škola (visoke vojne škole kao što su: Komandno štabna akademija, Ratna škola-škola narodne odbrane), u skladu sa istim zakonom smatra se da imaju stečenu visoku školsku spremu, te se mogu prijavljivati na radna mjesta državnih službenika u skladu sa prethodno navedenim.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook