Kreiraj PDF Štampaj

Da li institucije BiH imaju obavezu primati pripravnike?

Datum objave:
petak, 26 avgust 2011
Datum zadnje revizije:
četvrtak, 07 maj 2015
Posjeta:
43864
Ocjena:
 
Glasajte:
Dobro - Loše

Odgovor

U cilju stvaranja uslova da i mladi ljudi koji su stekli VSS, a nemaju radnog iskustva, budu primljeni u državnu službu, donesena je Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), kojom se uređuje način i uslovi prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u institucije BiH. Navedenom Odlukom stvorena je obaveza institucija BiH da u svojim pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji predvide broj ili procenat pripravnika koje su dužne primiti. Odluku o prijemu pripravnika donosi rukovodilac institucije, na osnovu čega se raspisuje javni oglas, čiji jedan primjerak je institucija obavezna dostaviti Agenciji za državnu službu u elektronskom obliku radi objave na službenoj internet stranici Agencije. Navedenom Odlukom je propisan i način sprovođenja postupka izbora pripravnika, pravo na žalbu, zaključivanje ugovora o radu između institucije i pripravnika u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH, kao i prava i obaveze ugovornih strana. Pod uslovima i na način shodno predviđen pomenutom Odlukom, u institucije se mogu primati i volonteri. Detaljnu razradu uslova i načina prijema pripravnika i volontera institucija razrađuje svojim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Tagovi ovog teksta

Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook