Kreiraj PDF Štampaj

Na koji način je moguće dobiti uvjerenje o položenom javnom ispitu, ukoliko je lice isto izgubilo?

Datum objave:
utorak, 02 oktobar 2012
Datum zadnje revizije:
petak, 02 jun 2017
Posjeta:
34639
Ocjena:
 
Glasajte:
Dobro - Loše

Odgovor

Kako bismo udovoljili Vašem zahtjevu, odnosno izdali Vam uvjerenje o podacima iz službene evidencije (budući da ste izgubili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja javnog ispita), a uvjerenja koja se izdaju na lični zahtjev nisu oslobođena od plaćanja takse u skladu sa odredbama Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12) potrebno je da uplatite taksu u iznosu od 15 KM, po tarifnom broju 1. Tarife administrativnih taksi.

Taksa se plaća uplatnicom u svrhu Administrativna taksa u korist JRT – Trezor BiH – takse na račun broj: 3380002210018390 UniCredit banka d.d. Mostar ili na račun broj: 5517902220404858 UniCredit banka a.d. Banja Luka ili na račun broj: 5556000031201417 Nova Banka a.d. Banja Luka ili na račun broj: 5620128137723339 NLB Banka a.d. Banja Luka. 

Broj poreskog obveznika: JIB / ID odnosno JMBG.

Vrsta uplate: "0"

Vrsta prihoda 722101

Poreski period: datum uplate

Opština: šifra opštine prebivališta - sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija 0707999

Poziv na broj: sva polja popuniti sa brojevima 0.

Jedan primjerak uplatnice obavezno dostaviti Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine. 

Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook