Create PDF Print

Na koji način je moguće dobiti uvjerenje o položenom javnom ispitu, ukoliko je lice isto izgubilo?

Date added:
Tuesday, 02 October 2012
Last revised:
Friday, 02 June 2017
Hits:
34218
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Kako bismo udovoljili Vašem zahtjevu, odnosno izdali Vam uvjerenje o podacima iz službene evidencije (budući da ste izgubili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja javnog ispita), a uvjerenja koja se izdaju na lični zahtjev nisu oslobođena od plaćanja takse u skladu sa odredbama Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12) potrebno je da uplatite taksu u iznosu od 15 KM, po tarifnom broju 1. Tarife administrativnih taksi.

Taksa se plaća uplatnicom u svrhu Administrativna taksa u korist JRT – Trezor BiH – takse na račun broj: 3380002210018390 UniCredit banka d.d. Mostar ili na račun broj: 5517902220404858 UniCredit banka a.d. Banja Luka ili na račun broj: 5556000031201417 Nova Banka a.d. Banja Luka ili na račun broj: 5620128137723339 NLB Banka a.d. Banja Luka. 

Broj poreskog obveznika: JIB / ID odnosno JMBG.

Vrsta uplate: "0"

Vrsta prihoda 722101

Poreski period: datum uplate

Opština: šifra opštine prebivališta - sjedišta uplatioca

Budžetska organizacija 0707999

Poziv na broj: sva polja popuniti sa brojevima 0.

Jedan primjerak uplatnice obavezno dostaviti Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine. 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook