Create PDF Print

Da li uvjerenje o državljanstvu ima trajni karakter i šta se podrazumijeva pod važećim uvjerenjem o državljanstvu prilikom konkurisanja na oglase za prijem državnih službenika?

Date added:
Wednesday, 10 December 2014
Last revised:
Wednesday, 10 December 2014
Hits:
56410
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Uvjerenje o državljanstvu nema trajni karakter!

U skladu sa mišljenjem Sektora za državljanstvo i putne isprave Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 06-30-2-684/14 od 25.02.2014. godine, uvjerenje o državljanstvu nema trajni karakter, jer državljanstvo može prestati po zahtjevu građanina uz ispunjavanje određenih uslova, a u određenim slučajevima i odlukom nadležnog organa. Dakle, činjenica državljanstvo je promjenljiva kategorija i niti jednim propisom u Bosni i Hercegovini, što uključuje propise entiteta i Brčko Distrikta, nije propisan neograničen rok važenja uvjerenja o državljanstvu.

Za razliku od uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važenja, pa je po pitanju važenja uvjerenja o državljanstvu pogrešno pozivanje na odredbu člana 63. stav (3) Zakona o matičnim knjigama (Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12), jer na obrascu uvjerenja o državljanstvu nije navedeno da ima neograničen rok važenja, kao što je to navedeno u obrascu izvoda iz matične knjige rođenih. Isto tako je pogrešno pozivanje na član 56. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik Republike Srpske br. 111/09 i 43/13), kojim je propisano da izvod iz matične knjige rođenih nema ograničen rok važenja.

Obzirom na naprijed navedeno, pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa (a ne od datuma ovjeravanja kopije istog) do dana predaje prijave na konkretan konkurs.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook