Create PDF Print

Šta je javni ispit i kakva je procedura polaganja javnog ispita?

Date added:
Thursday, 05 January 2017
Last revised:
never
Hits:
23018
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Javni ispit Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, definisan Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12) čini sastavni dio konkursne procedure.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, broj: 103/12) objavljenja je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine dana 25.12.2012. godine, te stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.01.2013. godine.

Izmjene navedene Odluke odnose se na promjenu karaktera javnog ispita, tako da položen javni ispit važi samo za konkretan javni konkurs. Dakle, sadašnji javni ispit nema trajnu kategoriju (iako je do izmjena navedene Odluke javni ispit je bio izjednačen sa stručnim upravnim ispitom). S tim u vezi, o polaganju javnog ispita Agencija ne izdaje uvjerenje. Nadalje, broj testnih pitanja je smanjen i sadrži ukupno 21 pitanje, te je kandidat zadovoljio na javnom ispitu ako tačno odgovori na najmanje 11 pitanja, u skladu sa čl. 7. i 8. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.

Kandidati koji su položili javni ispit u nadležnosti Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, ali pod uslovom da je javni ispit položen do dana stupanja na snagu navedene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita, tj. do dana 03.01.2013. godine, smatra se da imaju položen stručni upravni ispit.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook