Create PDF Print

Interesuje me gdje mogu naći prijavni obrazac za prijem pripravnika jer u tekstu oglasa i na web stranici institucije to ne mogu naći?

Date added:
Wednesday, 08 February 2017
Last revised:
Wednesday, 08 February 2017
Hits:
18991
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Konkurs za prijem pripravnika u institucijama Bosne i Hercegovine provodi se u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15).

Ukoliko u oglasu za prijem pripravnika nije navedeno slanje prijavnog obrasca, isti kandidati nisu dužni slati, ali je potrebno poslati prijavu na oglas, koju sačinjava kandidat i koja bi trebala da sadrži: ime i prezime kandidata, kontakt podatke kandidata (adresa, broj telefona, e-mail), poziciju na koju se kandidat prijavljuje, kratku biografiju i taksativno nabrojanu dokumenetaciju koju kandidat dostavlja. Dakle, prijavu na oglas je potrebno da kandidati sami napišu i svojeručno potpišu, te zajedno sa traženom dokumentacijom dostavite na navedenu adresu u predviđenom roku.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook