Create PDF Print

Na koji način ću biti obaviješten o konkursnoj proceduri prijema pripravnika (testiranje, rezultati) u institucijama Bosne i Hercegovine?

Date added:
Wednesday, 08 February 2017
Last revised:
never
Hits:
19374
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), Agencija za državnu služnu Bosne i Hercegovine na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa (koji konačan tekst prethodno dostavi institucija), ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

U skladu sa članom 10. navedene odluke Komisija razmatra pristigle prijave i utvrđuje redoslijed kandidata u skladu sa ispunjavanjem uslova iz oglasa i pokazanim znanjem kandidata, ukoliko se organizuje posebna provjera znanja, te donosi Odluku o načinu provjere znanja kandidata.

Sve informacije vezane za proceduru prijema pripravnika možete da dobijete kontaktirajući instituciju u kojoj je raspisan oglas, a koja i provodi proceduru prijema pripravnika.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook