Create PDF Print

Gdje i kako dostaviti potrebnu dokumentaciju za konkurs?

Date added:
Thursday, 25 August 2011
Last revised:
Thursday, 07 May 2015
Hits:
52719
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Potrebnu dokumentaciju, zajedno sa prijavnim obrascem, koji možete downloadovati sa naše web stranice http://www.ads.gov.ba, a koji se posebno kreira za svaki konkurs, dostavljate isključivo na adresu naznačenu u samom tekstu oglasa.
Ukoliko je oglas raspisan po osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, dokumentacija se dostavlja poštom preporučeno, sa naznakom za koji objavljeni konkurs se prijava šalje, na adresu:
Agencija za državnu službu BiH
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo

Ukoliko je oglas raspisan po osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, dokumentacija se dostavlja poštom preporučeno na adresu institucije u čije ime se i raspisuje oglas, a što je takođe naznačeno u tekstu oglasa.
Izuzetno, ukoliko je oglas raspisan po osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, a u vezi sa čl. 15. st. (3) i (4) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), dokumentacija se dostavlja poštom preporučeno na adresu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, što je opet naznačeno u tekstu oglasa.

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook