Create PDF Ispis

Odsustvo iz državne službe

Date added:
Četvrtak, 25 Kolovoz 2011
Last revised:
never
Hits:
38467
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Članom 16. (nespojivosti sa dužnostima državnog službenika) stav 1. tačka c) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), utvrđeno je da sa izuzetkom rukovodećih državnih službenika, smatraće se da je državni službenik na odsustvu iz državne službe od trenutka kada je potvrđena njegova kandidatura za javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, ili od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u BiH. U tom slučaju, rukovodeći državni službenik podnosi ostavku na mjesto u državnoj službi.

Članom 18. (prava i obaveze sekretara domova, sekretara Zajedničke službe i savjetnika) stav 2. propisano je da državni službenik, sa izuzetkom rukovodećih državnih službenika, ukoliko bude imenovan na položaj sekretara domova, sekretara Zajedničke službe i savjetnika, smatraće se da je na odsustvu od trenutka kada je imenovan. U tom slučaju, rukovodeći državni službenik podnosi ostavku na mjesto u državnoj službi. Isti se odnosi na savjetnike lica pobrojanih u članu 4. istog Zakona. Zakon nedvosmisleno uređuje prava i obaveze državnih službenika u institucijama BiH, te se gore navedeni slučajevi odnose samo na kategorije državnih službenika u smislu odredbe člana 7. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

Državni službenici u institucijama Bosne i Hercegovine ne mogu ostvariti pravo na odsusutvo iz državne službe u slučaju prelaska na radno mjesto savjetnika na entiteskim i kantonalnim nivoma vlasti u Bosni i Hercegovini, a pogotovo ne u slučaju prelaska na radno mjesto u javnim preduzećima, budući da isto radno mjesto nije funkcija na koju se bira direktno ili indirektno, ili imenovanje u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook