header_printanje.png
24
Sep
2019
Agencija za državnu službu BiH održala seminar o prioritetizaciji u u okviru drugog ciklusa samoprocjene primjenom standarda CAF (Common Assessment Framework) Štampa

 

 

Nakon obavljene samoprocjene u okviru drugog ciklusa od strane CAF grupe Agencije, 11.-13. septembra 2019. godine održan je seminar o prioritetizaciji. Učesnici seminara-menadžment, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i članovi CAF grupe, od predloženih 89 aktivnosti za unapređenje rada i procesa u Agenciji, kroz temeljitu analizu, diskusiju i grupni rad, definisali su ukupno 14 ključnih (prioritetnih) aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu, 2019.-2021. godine. Takođe, odabrana je 21 tzv „brza“ aktivnost (QW-Quick Wins), čija realizacija se očekuje u narednih najdalje tri mjeseca. Za svaku od odabranih aktivnosti, na seminaru su delegirani i nosioci, odnosno timovi, kao i rokovi za njihovu implementaciju.

Podrška u cijelom procesu pružena od Programa jačanja javnih institucija kojeg po nalogu njemačke vlade implementira GIZ, kao jedan od ključnih partnera Agencije.

Podsjećamo, Agencija za državnu službu jedna je od prvih institucija BiH (zajedno sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave i Agencijom za statistiku BiH) koja je uvela ovaj standard, te je prvi ciklus samoprocjene obavljen u periodu 2016.-2018. godine.

 

 

 

 

 

Posljednje ažurirano srijeda, 25 septembar 2019 10:47