header_printanje.png
24
Sep
2019
Dijeljenje iskustva u e-learningu kolegama iz Crne Gore - studijska posjeta Štampa

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine bila je 19. i 20.09.2019. godine domaćin delegaciji Uprave za kadrove Crne Gore. Studijska posjeta je realizirana u okviru programa mobilnosti Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), koji predviđa razmjenu znanja i iskustva kod elektronskog učenja (e-learning).

Budući da je Agencija, prateći suvremene trendove u pružanju edukacije, još 2013. godine uvela nove tipove obuke: webinar (učenje na daljinu putem interneta u realnom vremenu), te self-paced obuke (učenje preko interneta u okviru kojeg polaznik sam određuje ritam učenja), posjeta je pružila priliku da se gosti upoznaju s njezinim iskustvima nakon uvođenja e-learninga.

Gostima su prezentirani i Informacioni sistem za elektronsko upravljanje procesom organizacije obuke – TMS (Trening Management System), koji omogućava punu automatizaciju cijelog procesa realizacije obuke; te E-recruitment, Informacioni sistem za upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine, putem kojeg se vrši upravljanje procesom objave konkursa, sprovođenja konkursne procedure sa elektronskim obavještavanjem kandidata, te upravljanja postavljenjima za sve konkurse za prijem državnih službenika u institucije BiH, koje sprovodi Agencija.

Studijskoj posjeti su prisustvovali i predstavnici Twining projekta „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru“, iz Finske,u okviru kojeg je kao aktivnost predviđeno uspostavljanje elektronskog učenja.

Iskazana je želja za nastavkom suradnje s ciljem dalje razmjene iskustava i obogaćivanja ponude raznovrsnih vidova i tema edukacije za državne službenike Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Posljednje ažurirano utorak, 24 septembar 2019 14:26