header_printanje.png
JICA seminar - "Seminar on Aviation Security" Štampa
petak, 08 oktobar 2010 13:47

japan_flag Krajnji rok za prijave 08.11.2010.


Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da Vlada Japana putem Japan International Cooperation Agency (JICA) u 2010. godini, organizuje sljedeće međunarodne stručne seminare: "Seminar on Aviation Security".

JICA moze prihvatiti jednog kandidata iz BiH, a krajnji rok za slanje aplikacije je 8. novembar.

Uslovi koje zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju su detaljno navedeni u brošuri. Pored aplikacionog obrasca, kandidati moraju dostaviti tri izvještaja (Applicants' Job Report, Questionnaire i Issue Analysis Sheet), te potvrdu o poznavanju engleskog jezika. Detaljna objašnjenja su data u anexu brošure. Uz sve tražene dokumente neophodno je dostaviti i kopiju pasoša.

Aplikacije (jedan original i dvije kopije) se dostavljuju putem Ministarstva inostranih poslova BiH.

Sve troškove pohađanja seminara snosi organizator.

JICA Aplikacioni obrazac

Posljednje ažurirano srijeda, 01 decembar 2010 15:48