header_printanje.png
Singapur-Kurs “International Law" Print
Wednesday, 25 December 2013 13:19

Singapore-Flag Krajnji rok za prijave: 30.01.2014. godine


Ministarstvo vanjskih poslova Republike Singapur uputilo je poziv za učešće jednog bosanskohercegovačkog stručnjaka na kursu “International Law ".

Kurs se održava u okviru Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA) u periodu od 24.– 28.marta 2014. godine.

Singapurska strana snosi troškove boravka učesnika (smještaj, lokalni transport, školarina, džeparac i zdrastveno osiguranje) dok učesnici sami snose troškove povratne avio karte. 

Kurs je namijenjen svim državnim službenicima koji se u svom radu bave međunarodnim pravom i sa dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Sve dodatne informacije, kao i prijavni formular mogu se naći na web stranici:

http://www.scp.gov.sg  .

Zainteresovani kandidat treba, najkasnije do 30.01.2014. godine, da u Ministarstvo vanjskih poslova BiH ( Odjel za međunarodnu naučnu,tehničku,obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju) dostavi:

- popunjen prijavni formular (izuzev drugog dijela stranice 6 OFFICIAL DECLARATION  koju popunjava i ovjerava MVP BiH),

- pismo preporuke poslodavca / institucije iz BiH,

- kopija vrijedeće putne isprave BiH.

 

Last Updated on Tuesday, 04 February 2014 16:24