header_printanje.png
Poziv za učešće na radionici/obuci Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) Štampa
srijeda, 30 april 2014 12:24

Montenegro-Flag Krajnji rok za prijave: 12.05.2014. godine.


Poštovani kandidati/kinje,

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) želi obavjestiti sve zainteresovane osobe da će se u organizaciji ReSPA-e, u njenom sjedištu u Danilovgradu, R. Crna Gora u periodu od 27-29. maja/svibnja 2014. godine, održati radionica/obuka na temu ''Razvoj strategija za oblast ljudskih resursa/potencijala u javnoj upravi: Strategije za zapošljavanje i zadržavanje kvalitetnih kadrova, i izrade kadrovskh planova''. Predmetna trodnevna radionica predstavlja uvod u proces razvoja strategije o ljudskim resursima/potencijalima sa posebnim fokusom na razvoj strategija zapošljavanja i zadržavanja kvalitetnih kadrova, politika i kadrovskih planova za organe javne uprave. U prilogu ovog poziva za učešće na predmetnoj radionici/obuci možete pogledati cjelokupni program obuke na engleskom jeziku, te pronaći prijavni obrazac koji je prije slanja potrebno popuniti isključivo na engleskom jeziku. U prilogu se nalaze i obrasci saglasnosti/suglasnosti na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, koje je prije slanja potrebno ovjeriti pečatom nadležne institucije u kojoj je kandidat zaposlen.

Ciljna grupa učesnika radionice/obuke

Ciljnu grupu čini 21 polaznik (po tri polaznika iz svake zemlje članice ReSPA-e i Kosova[i]) koji rade na poslovima upravljanja odjelima za ljudske resurse/potencije, ili službenici koji rade unutar tog odjela, te eksperti i službenici koji rade na razvoju politika za oblast ljudskih resursa/potencijala. Posebno se ohrabruju da apliciraju službenici iz organa uprave kao što su: Ministarstvo/a za javnu upravu, ministartstvo/a za evropske integracije, institucije koje su nadležne za oblast upravljanja ljudskim resursima/potencijalima. Očekuje se da potencijalni polaznici radionice posjeduju najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti razvoja politike ljudskih resursa/potencijala i strategije razvoja kadrova. Od polaznika se očekuje aktivno učešće tokom radionice. Oni će dalje biti zaduženi da stečeno znanje i vještine dalje prenose unutar organa uprave te da u periodu od juna/lipnja do oktobra/listopada 2014. godine aktivno sudjeluju u proces istraživanja u ovoj oblasti. ReSPA posebno podržava učesnike i članove Zajednice praktičara o upravljanju ljudskim resursima/potencijalima da se prijave.

Postupak odabira kandidata

Ukoliko ste zainteresirani da učestvujete u ovoj radionici, ljubazno vas molimo da ispunjeni prijavni obrazac i saglasnost neposrednog rukovoditelja (obrasci u prilogu) proslijedite oficiru za vezu sa ReSPA-om na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i u navedenom mailu označite e-mail adresu: ( Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ), kao kontakt osobu ReSPA-e.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE UREDNO POPUNJENIH PRIJAVNIH OBRAZACA JE 12. MAJ/SVIBANJ 2014. GODINE.

Oficir za vezu sa ReSPA-om iz BIH, izvršit će predselekciju polaznika na temelju traženih uvjeta za ovu radionicu:

  •         radno iskustvo u relevantnoj oblasti
  •         relevantnost zastupljenosti  institucije iz koje je polaznik imenovan
  •         naziv radnog mjesta
  •         relevantnost naziva radnog mjesta za učešće u ovoj radionici

ReSPA vrši finalni izbor polaznika radionice i tada se uzima u obzir:

  •           prijedlog oficira za vezu sa ReSPA-om koji se donosi po prethodnoj saglasnosti članova Upravnog odbora ReSPA-e na nivou visokih službenika iz Bosne i Hercegovine
  •          motivacija polaznika

Praktične informacije

ReSPA snosi troškove smještaja uključujući puni pansion, troškove puta i dnevnica. Praktične informacije sa pravilima kojima se treba rukovoditi na radionici mogu se pronaći na web stranici ReSPA-e (www.respaweb.eu). Detaljan informativni list sa logističkim detaljima bit će proslijeđen nakandno, selektiranim polaznicima putem elektronske pošte na e-mail koji bude naznačen u prijavnom obrazcu kandidata.

U slučaju iznimnih okolnosti i  nemogućnosti prisustvovanja na radionici, ukoliko  odabrani kandidat otkaže svoje učešće na radionici/obuci, a rezervacija putovanja (slučaj kupovine avionske karte) bude već izvršena, institucija iz koje kandidat dolazi i ReSPA će zajedno snositi troškove otkazivanja putovanja.

Bosna i Hercegovina kao zemlja članica ReSPA može nominirati 3 (tri) osobe, za učešće na navedenoj obuci/radionici, s mogućnošću, ukoliko neka zemlja članica ReSPA nema dovoljan broj predloženih kandidata, poslati prvog kandidata s popisa/ liste rezervnih kandidata.

Ova mogućnost važi i za sve druge zemlje članice ReSPA i vrijedi u rotaciji.

Korištenje jezika komunikacije

Radni jezik radionice je engleski. Poželjno je da polaznici obuke vladaju engleskim jezikom. Prevod će biti obezbijeđen samo ukoliko 3 ili više učesnika iskaže potrebu za prevođenjem.


 [i] Ova oznaka je bez prejudiciranja statusa, i u skladu s Rezolucijom 1244 i ICJ savjetodavno mišljenje o proglašenju nezavisnosti Kosova

Posljednje ažurirano utorak, 03 jun 2014 11:08