header_printanje.png
JICA seminar - Thermal Power Engineering Ispis
Srijeda, 10 Ožujak 2010 15:01

Krajnji rok za prijave: 26.03.2010.

 


Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da Vlada Japana putem Japan International Cooperation Agency (JICA) u 2010. godini, organizuje sljedeće međunarodne stručne seminare:

"Thermal Power Engineering" (JICA moze prihvatiti 1 kandidata iz BiH, a krajnji rok za slanje aplikacija je 26. mart 2010.)

Uslovi koje zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju detaljno su navedeni u brošuri koja se može dobiti i u Agenciji za državnu službu BiH na adresi Trg BiH br. 1 Sarajevo.

Zainteresirani kandidati dostavljaju popunjen aplikacijski formular koji se može dobiti i neposredno u Agenciji za državnu službu BiH na adresi Trg BiH br. 1 Sarajevo.

Aplikacije (orginal i dvije kopije) se dostavljaju ambasadi Japana u Sarajevu putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Troškove pohađanja seminara snosi organizator.

JICA Aplikacioni obrazac

Ažurirano Utorak, 30 Ožujak 2010 10:58