header_printanje.png
29
Oct
2012
Lista certificiranih predavača iz oblasti soft skills obuka Štampa

Lista certificiranih predavača iz oblasti soft skills obuka

Prezime i ime

Tema

Babić Zoran

Pisana i usmena prezentacija

Bajraktarević Fuad

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Bajraktarević Jasna

Interpersonalne vještine

Kreativno rješavanje problema

Pisana i usmena prezentacija

Planiranje i vođenje sastanaka

Razvijanje samosvijesti

Tim i timski rad

Upravljanje konfliktima

Upravljanje stresom

Baraković Sabina

Planiranje i vođenje sastanaka

Prezentacijske vještine

Bećirović Maida

Prezentacijske vještine

Branković Azra

Prezentacijske vještine

Tim i timski rad

Buljubašić Alen

Emocionalna inteligencija

Tim i timski rad

Upravljanje konfliktima

Upravljanje stresom

Ćebić Mirela

Interpersonalne vještine

Upravljanje konfliktima

Upravljanje stresom

Upravljanje vremenom

Dolić Aida

Kreativno rješavanje problema

Pisana i usmena prezentacija

Planiranje i vođenje sastanaka

Razvijanje samosvijesti

Tim i timski rad

Upravljanje konfliktima

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje stresom

Upravljanje vremenom

Duraković Nadira

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Džafić Zijad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Džino Jefto

Planiranje i vođenje sastanaka

Filipović Danijela

Emocionalna inteligencija

Golić Bojan

Upravljanje ljudskim potencijalima

Gušić Hasida

Upravljanje ljudskim potencijalima

Husić Samir

Upravljanje ljudskim potencijalima

Husremović Dženana

Pisana i usmena prezentacija

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje vremenom

Isić Uma

Interpersonalne vještine

Pisana i usmena prezentacija

Planiranje i vođenje sastanaka

Tim i timski rad

Upravljanje konfliktima

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje stresom

Upravljanje vremenom

Jakupović Tamara

Upravljanje konfliktima

Upravljanje stresom

Kalaš Dženana

Emocionalna inteligencija

Planiranje i vođenje sastanaka

Tim i timski rad

Upravljanje konfliktima

Upravljanje stresom

Upravljanje vremenom

Kordić Milenko

Razvijanje samosvijesti

Kovač Rade

Upravljanje konfliktima

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje vremenom

Marinković Bojana

Interpersonalne vještine

Upravljanje konfliktima

Upravljanje stresom

Upravljanje vremenom

Marković-Sekulić Željka

Interpersonalne vještine

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Mavrak Mirjana

Emocionalna inteligencija

Razvijanje samosvijesti

Kreativno rješavanje problema

Mrđa Milan

Interpersonalne vještine

Kreativno rješavanje problema

Pisana i usmena prezentacija

Planiranje i vođenje sastanaka

Razvijanje samosvijesti

Tim i timski rad

Upravljanje konfliktima

Nedić Jagoda

Upravljanje konfliktima

Upravljanje stresom

Osmanagić Izolda

Planiranje i vođenje sastanaka

Prorok Slaviša

Interpersonalne vještine

Pisana i usmena prezentacija

Planiranje i vođenje sastanaka

Upravljanje konfliktima

Rahimić Zijada

Upravljanje konfliktima

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje stresom

Upravljanje vremenom

Selesković-Kapić Melisa

Pisana i usmena prezentacija

Simić Slavko

Upravljanje ljudskim potencijalima

Smajić Muhamed

Interpersonalne vještine

Pisana i usmena prezentacija

Planiranje i vođenje sastanaka

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje stresom

Upravljanje vremenom

Stojanović Tatjana

Emocionalna inteligencija

Subašić Jakuf

Planiranje i vođenje sastanaka

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Sujoldžić Aida

Emocionalna inteligencija

Razvijanje samosvijesti

Kreativno rješavanje problema

Šehovac Dušan

Interpersonalne vještine

Kreativno rješavanje problema

Pisana i usmena prezentacija

Planiranje i vođenje sastanaka

Razvijanje samosvijesti

Tim i timski rad

Upravljanje konfliktima

Tiganj Amela

Interpersonalne vještine

Upravljanje konfliktima

Upravljanje stresom

Upravljanje vremenom

Todorović Miloš

Emocionalna inteligencija

Kreativno rješavanje problema

Pisana i usmena prezentacija

Planiranje i vođenje sastanaka

Tim i timski rad

Upravljanje konfliktima

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje stresom

Upravljanje vremenom

Tufo Omir

Interpersonalne vještine

Pisana i usmena prezentacija

Planiranje i vođenje sastanaka

Upravljanje konfliktima

 

 

 

Posljednje ažurirano ponedeljak, 17 jun 2019 11:52