header_printanje.png
27
Feb
2013
Lista certificiranih predavača iz oblasti jezičkih kurseva Štampa

Lista certificiranih predavača iz oblasti jezičkih kurseva

Prezime i ime

Tema

Avdić Ines

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Dangubić Lidija

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Dražić Danka

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Diplomatski engleski jezik

Duraković Adnan

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Gajić Tatjana

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Gligorić Danijela

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Grbić Srđan

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Grbić Vesna

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Handžić Velida

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Huskić Adisa

Njemački jezik

Jerkić Ana

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Diplomatski engleski jezik

Jokić Slađana

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Jovičić Hadžiahmetović Dijana

Specijalistički engleski jezik

Jujić Dijana

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Jurić Danijela

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Kadrić Aida

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Kalember Ivana

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Kelečević Slobodan

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Kosanić Danijela

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Kurbegović Dino

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Labotić Ljubica

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Ličina Azemina

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Marjanović Đorđe

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Mihajlović Jelena

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Mirnić Tatjana

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Mujkanović Elvedina

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Okičić Melisa

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Pašić Dženita

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Puškarević Vahid

Njemački jezik

Podgorica Irnela

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Popovčević Vildana

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Sekulić Ivana

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Slijepčević Nermina

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Soldić Alan

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Stojić Marina

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Suton Robert

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Šimić Dražen

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Tomić Ema

Njemački jezik

Vitomir Dobrila

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije

Zekić Dalida

Specijalistički engleski jezik - Oblast prava i pravne terminologije

Specijalistički engleski jezik - Oblast biznisa, finansija i ekonomije


 

 

Posljednje ažurirano ponedeljak, 17 jun 2019 11:50