header_printanje.png
04
Mar
2015
Lista certificiranih predavača za obuke za novouposlene državne službenike u institucijama BiH Štampa

Lista certificiranih predavača za obuke za novouposlene državne službenike u institucijama BiH


 

Prezime i ime

Tema

 

Alagić Slavka

Upravljanje ljudskim potencijalima

Zakon o radu u institucijama BiH

Zakon o upravi

Alibabić Afrodita

Tim i timski rad

Arnautović Suad

Zakon o sukobu interesa

Bašić Haris

Etika u javnoj administraciji

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Bekrić Amer

Evropske integracije

Tim i timski rad

Bjelica Lela

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Zakon o upravi

Bovan Boro

Kancelarijsko poslovanje

Zakon o upravi                                       

Čuzović Kemal

Etika u javnoj administraciji

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Dakić-Đurović Biljana

Zakon o radu u institucijama BiH

Zakon o upravi

Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim tijelima uprave

Davidović Ljiljana

Kancelarijsko poslovanje

Demir Elma

Kancelarijsko poslovanje

Dolić Aida

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Đelmo Zenaid

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Zakon o radu u institucijama BiH

Zakon o upravi

Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim tijelima uprave

Đuderija Saliha

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Golić Bojan

Upravljanje ljudskim potencijalima

Grbić-Pavlović Nikolina

Kancelarijsko poslovanje

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Grcić Edma

Kancelarijsko poslovanje

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Grković Ljubo

Evropske integracije

Tim i timski rad  

Upravljanje ljudskim potencijalima                                   

Grubešić Niko

Kancelarijsko poslovanje

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Zakon o radu u institucijama BiH

Zakon o upravi

Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim tijelima uprave

Gušić Hasida

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Hadžagić Enisa

Kancelarijsko poslovanje

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Upravljanje ljudskim potencijalima                   

Halilović Zara

Evropske integracije

Hasić Zijad

Kancelarijsko poslovanje

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH    

Zakon o upravi 

Hodžić Aida

Evropske integracije

Hromić Senad

Evropske integracije   

Upravljanje ljudskim potencijalima              

Husić Samir

Etika u javnoj administraciji

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Upravljanje ljudskim potencijalima

Ilić Stanislavka

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Isić Uma

Kancelarijsko poslovanje

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima        

Jahić Emina

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Zakon o radu u institucijama BiH

Zakon o upravi                  

Jelić-Pljevaljčić Lana

Kancelarijsko poslovanje

Jelić-Širić Sanja

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Jukić-Ezgeta Ružica

Kancelarijsko poslovanje

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Zakon o sukobu interesa

Kajić Klovo Delila

Evropske integracije

Kordić Milenko

Kancelarijsko poslovanje

Koso Azra

Upravljanje ljudskim potencijalima

Zakon o upravi

Kovač Rade

Etika u javnoj administraciji

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Kovač Tarik

Evropske integracije

Upravljanje ljudskim potencijalima

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Kujundžija Zdravko

Etika u javnoj administraciji

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Marković Sekulić Željka

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima   

Zakon o sukobu interesa            

Mešić Ernesa

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Micevska-Pajanović Mirjana

Zakon o sukobu interesa                 

Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim tijelima uprave

Mujakić Muhamed

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Zakon o radu u institucijama BiH

Zakon o upravi

Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim tijelima uprave

Mujčić Šerifa

Kancelarijsko poslovanje

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Muminović Alija

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Musić Fazila

Kancelarijsko poslovanje

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Zakon o radu u institucijama BiH

Zakon o upravi

Nikolić Varja

Etika u javnoj administraciji

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Tim i timski rad

Nurkić Sanja

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Pandurević Nenad

Evropske integracije

Papaz Olja

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Pavlović Darko

Evropske integracije

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Upravljanje ljudskim potencijalima

Pejić Željka

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima                        

Pobrić-Poturović Abela

Evropske integracije

Polovina-Mandić Danka

Zakon o sukobu interesa

Pružan Mersudin

Etika u javnoj administraciji

Evropske integracije

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Putica Jasminka

Zakon o radu u institucijama BiH

Zakon o upravi                                            

Radić Borislav

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH

Zakon o radu u institucijama BiH

Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim tijelima uprave

Rajić Željko

Zakon o sukobu interesa

Ramljak Darija

Evropske integracije

Rašidagić Ešref Kenan

Evropske integracije

Rašidagić Faris

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Sabljica Samir

Evropske integracije

Turkić-Seratlić Azra

Etika u javnoj administraciji

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika

Smajić Muhamed

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim tijelima uprave

Softić Admir

Evropske integracije

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima

Subašić Jakuf

Kancelarijsko poslovanje                                               

Tim i timski rad

Upravljanje ljudskim potencijalima      

Širić Zlatan

Zakon o radu u institucijama BiH

Zec Enisa

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH           

Zakon o radu u institucijama BiH

Veladžić Nevzet

Upravljanje ljudskim potencijalima

Vrana Mirela

Tim i timski rad

Posljednje ažurirano ponedeljak, 06 jul 2015 11:15