header_printanje.png
15
Oct
2019
15102019 - MLJPI - Termin polaganja stručnog ispita Штампа

Krajnji rok za prijave: 16.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne poslove


TERMIN POLAGANJA PISMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA

 

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursne procedure za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

 

MJESTO POLAGANJA: Zgrada prijateljstva Grčke i BiH (visoka zgrada), nova sala za testiranje ADS, (suteren, -1), Trg BiH br. 3, Sarajevo.

 

 

DATUM I VRIJEME POČETKA POLAGANJA:

1/01 Stručni savjetnik za pravne poslove

- 17.10.2019. (četvrtak) – 11:00 sati

               

Napomena: U skladu sa članom 21. stav 4. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12): „Kandidat odgovara na pitanja uz moguće korištenje zakona i drugih propisa objavljenih u službenim glasilima, ali bez korištenja gotovih izrađenih odgovora bilo koje vrste”. Navedeni dokumenti mogu se koristiti isključivo u štampanoj formi.   

 


Na osnovu rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, kojim je Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine zabranjeno da objavljuje lične podatke kandidata u izbornom postupku, na web sajtu Agencije više se javno ne objavljuju rezultati polaganja ispita u konkursnim procedurama i rasporedi polaganja ispita, osim u dijelu koji se odnosi na termin i mjesto održavanja ispita. S tim u vezi, prijavljene kandidate, obavještavamo o sljedećem:

- ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa raspisanog na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu Agencije za državnu službu BiH, naša Agencija će vas kroz sistem "MojKonkurs" -https://konkursi.ads.gov.ba/ redovito obavještavati o promjenama statusa vaše prijave, rasporedima i rezultatima različitih ispita na kojima učestvujete. Komunikacija se odvija slanjem personaliziranih SMS i e-mail poruka na vaš broj mobitela odnosno vašu adresu elektronske pošte.

- ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa raspisanog na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu institucije koja također i provodi konkursnu proceduru, sve detalje u konkursnoj proceduri, u smislu obavještavanja kandidata, možete dobiti kontaktirajući tu instituciju, izuzev poziva na javni ispit, koji je u nadležnosti Agencije. Agencija obavještava kandidate o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita.

- ukoliko učestvujete u proceduri internog oglasa raspisanog na osnovu čl. 19. stav (1) i 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu institucije koja također i provodi konkursnu proceduru, sve detalje u konkursnoj proceduri možete dobiti kontaktirajući tu instituciju.

- ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa u skladu sa članom 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a u vezi sa čl. 15. st. (3) i (4) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) sve detalje u konkursnoj proceduri u smislu obavještavanja kandidata možete dobiti kontaktirajući Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, izuzev poziva na javni ispit, koji je u nadležnosti Agencije. Agencija obavještava kandidate o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita.

Последње ажурирано уторак, 15 октобар 2019 15:23