header_printanje.png
15
Oct
2019
15102019 - ODSŽ - Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita Штампа

Krajnji rok za prijave: 03.09.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik


TERMIN POLAGANJA PISMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA

 

Termin pismenog dijela stručnog ispita - Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Odboru državne službe za žalbe (krajnji rok za prijave 03.09.2019. godine)

Mjesto polaganja: Zgrada prijateljstva Grčke i BiH (visoka zgrada), nova sala za testiranje ADS BiH, (suteren, -1), Trg BiH br. 3, Sarajevo.

Datum polaganja: 23.10.2019. godine.

Vrijeme početka polaganja: 11:00 časova

 

 

Napomena: U skladu sa članom 21. stav 4. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19): „Kandidat odgovara na pitanja uz moguće korištenje zakona i drugih propisa objavljenih u službenim glasilima, ali bez korištenja gotovih izrađenih odgovora bilo koje vrste”. Navedeni dokumenti mogu se koristiti isključivo u štampanoj formi.

 

Kandidati koji su pozvani na polaganje javnog ispita mogu pristupiti pismenom dijelu stručnog ispita samo ukoliko zadovolje na javnom ispitu, odnosno ukoliko najkasnije do termina održavanja javnog ispita obavijeste Agenciju da isti nisu dužni polagati u skladu sa članom 13. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19), u kojem slučaju dokaz o istom su dužni dostaviti Agenciji najkasnije do zakazanog termina pismenog dijela stručnog ispita.

 


Na osnovu rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, kojim je Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine zabranjeno da objavljuje lične podatke kandidata u izbornom postupku, na web sajtu Agencije više se javno ne objavljuju rezultati polaganja ispita u konkursnim procedurama i rasporedi polaganja ispita, osim u dijelu koji se odnosi na termin i mjesto održavanja ispita. S tim u vezi, prijavljene kandidate, obavještavamo o sljedećem:

- ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa raspisanog na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu Agencije za državnu službu BiH, naša Agencija će vas kroz sistem "MojKonkurs" -https://konkursi.ads.gov.ba/ redovito obavještavati o promjenama statusa vaše prijave, rasporedima i rezultatima različitih ispita na kojima učestvujete. Komunikacija se odvija slanjem personaliziranih SMS i e-mail poruka na vaš broj mobitela odnosno vašu adresu elektronske pošte.

- ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa raspisanog na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu institucije koja također i provodi konkursnu proceduru, sve detalje u konkursnoj proceduri, u smislu obavještavanja kandidata, možete dobiti kontaktirajući tu instituciju, izuzev poziva na javni ispit, koji je u nadležnosti Agencije. Agencija obavještava kandidate o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita.

- ukoliko učestvujete u proceduri internog oglasa raspisanog na osnovu čl. 19. stav (1) i 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu institucije koja također i provodi konkursnu proceduru, sve detalje u konkursnoj proceduri možete dobiti kontaktirajući tu instituciju.

- ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa u skladu sa članom 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a u vezi sa čl. 15. st. (3) i (4) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) sve detalje u konkursnoj proceduri u smislu obavještavanja kandidata možete dobiti kontaktirajući Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, izuzev poziva na javni ispit, koji je u nadležnosti Agencije. Agencija obavještava kandidate o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita.

Последње ажурирано уторак, 15 октобар 2019 15:29