header_printanje.png
02
Oct
2009
Publikacije u izdanju Agencije za državnu službu BiH Ispis

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine je, u cilju afirmiranja državne službe, usavršavanja znanja i vještina državnih službenika te s namjerom razvoja obuke u institucijama Bosne i Hercegovine, pripremila ili učestvovala u pripremi stručne literature za navedene oblasti.

Državnim službenicima koji su neposredno uključeni u planiranje, organiziranje i provedbu obuke, ili zaduženi za vođenje biblioteke u institucijama, se bez naknade ustupa sljedeća stručna literatura.

Elektronska uprava: Razumjevanje, impleemntacija i upravljanje

Elektronska uprava - Razumjevanje, implementacija i upravljanje

Agencija za državnu službu BiH uz finansijsku i logističku podršku Španske Agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID) osmislila je i implementirala projekat promocije e-Uprave u javnoj administraciji Bosne i Hercegovine, u sklopu kojeg je i razvijen Priručnik koji na našim stranicama možete čitati u elektronskoj verziji. Priručnik je namijenjen svima koji su zainteresirani za ovu oblast i u njemu ćete pronaći raznovrsne informacije o mnogim aspektima upravljanja i implementacije elektronskih servisa organa uprave.

Agencija za državnu službu u suradnji sa Španskom Agencijom za međunarodnu razvojnu saradnju

Priručnik za usavršavanje znanja i vještina državnih službenika

CID Bolonja

Europske državne službe između tradicije i reforme

Christoph Demmke

Opis izdanja na engleskom jeziku

Priručnik za menadžere obuke u javnoj administraciji

Agencija za državnu službu BiH
upravljanje_promjenama_publikacija

Upravljanje promjenama "Toolkit"

Change Management Toolkit - This publication is availible on english language

Penelope Jones

Agencija za državnu službu

Pismeni zahtjev sa preciziranjem tražene literature se može dostaviti poštom na adresu:

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine
Odsjek za obuku
Trg BiH br. 1
71000 Sarajevo

ili putem faksa na br. + 387 33 284 710.

Ažurirano Utorak, 13 Lipanj 2017 14:55