header_printanje.png
14
Oct
2009
O nama Štampa

Uredi Agencije za državnu službu su u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH Agencija za državnu službu je državna institucija Bosne i Hercegovine zadužena da osigura realizaciju procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija; da pomaže institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionog razvoja kao i pri uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u institucijama BiH (HRMIS); osigurava obuku i razvoj državne službe; te obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.  

Agencijom rukovodi direktor kojeg imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije se nalazi na mjestu sekretara sa posebnim zadatkom, a bira se i imenuje u skladu sa članom 34. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Agencija ima status pravnog lica i sjedište joj je u Sarajevu.

Za više informacija o našoj instituciji, molimo posjetite linkove iz menija O nama.


MISIJA

Agencija za državnu službu BiH realizuje proces zapošljavanja i stručnog usavršavanja državnih službenika, te pomaže u upravljanju ljudskim potencijalima institucija BiH radi efikasnijeg, profesionalnijeg i ekonomičnijeg obavljanja poslova iz domena državne uprave.

VIZIJA

Moderna državna služba u skladu sa najvišim profesionalnim standardima.

Posljednje ažurirano petak, 12 februar 2016 13:18