header_printanje.png
28
Aug
2012
Važno obavještenje za kandidate! Štampa

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o o poznavanja/znanja rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.


Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2016. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine.

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Rjesenje_AZLP_zabrana_objave_LP_opt.pdf)Rješenje AZLP o zabrani objavljivanja ličnih podataka kandidata i drž.službenikaRješenje AZLP BiH broj: UP1 03-7-7-66/12 od 23.08.2012. godine. Dokument u PDF formatu.4232 Kb
Posljednje ažurirano srijeda, 05 septembar 2018 14:50