header_printanje.png
26
Apr
2013
Pojašnjenje karaktera javnog ispita Штампа

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 103/12), objavljenja je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine dana 25.12.2012. godine, ista stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.01.2013. godine. Izmjene se odnose na promjenu karaktera javnog ispita, tako da danom stupanja na snagu navedenih izmjena položen javni ispit važi samo za konkretan javni konkurs (nema trajnu kategoriju, što je do sada isti izjednačavalo sa stručnim upravnim ispitom). O polaganju istog Agencija po službenoj dužnosti neće izdavati uvjerenje. Nadalje, broj testnih pitanja je smanjen i sadrži ukupno 21 pitanje, te će kandidat zadovoljiti na javnom ispitu ako tačno odgovori na najmanje 11 pitanja, u skladu sa čl. 7. i 8. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.
Kandidati koji su položili javni ispit u nadležnosti Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, smatra se da imaju položen stručni upravni ispit, pod uslovom da je javni ispit položen do dana stupanja na snagu navedene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, broj 103/12), objavljenja je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine dana 25.12.2012. godine, ista stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.01.2013. godine. Izmjene se odnose na promjenu karaktera javnog ispita, tako da danom stupanja na snagu navedenih izmjena položen javni ispit važi samo za konkretan javni konkurs (nema trajnu kategoriju, što je do sada isti izjednačavalo sa stručnim upravnim ispitom). O polaganju istog Agencija po službenoj dužnosti neće izdavati uvjerenje. Nadalje, broj testnih pitanja je smanjen i sadrži ukupno 21  pitanje, te će kandidat zadovoljiti na javnom ispitu ako tačno odgovori na najmanje 11 pitanja, u skladu sa čl. 7. i 8. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.

Kandidati koji su položili javni ispit u nadležnosti Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, smatra se da imaju položen stručni upravni ispit, pod uslovom da je javni ispit položen do dana stupanja na snagu navedene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.