header_printanje.png
Dobro došli na stranice posvećene implementaciji HRMIS projekta Штампа
четвртак, 11 март 2010 11:30

exclamation_point VAŽNO: Privremeno obustavljanje korištenja sistema HRMIS! Pročitaj više...

Poštovani posjetitelji,

ovaj dio web sajta posvećen je korisnicima HRMIS sistema Agencije za državnu službu. HRMIS je koncipiran kao sveobuhvatni Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS dolazi od engleskog naziva Human Resources Management Information System što je uobičajena kratica za ovakve sisteme u informatici) kojeg će  koristiti državne institucije BiH, a bit će dostupan i institucijama na nivou entiteta i Brčko Distrikta. Ovakav informacioni sistem će ojačati ulogu Agencija za državnu službu, kao i ulogu kadrovskih službi u pojedinačnim institucijama Bosne i Hercegovine, tako što će uvijek imati tačne i svrsishodne informacije o svim aspektima upravljanja ljudskim resursima. Pored toga, informacioni sistem će omogućiti institucijama da lakše planiraju zapošljavanje i vrše procjenu potreba za obukom, efikasno izvršavaju interne transfere, poboljšaju razmjenu informacija između različitih institucija i Agencije, ali i između kadrovskih službi pojedinačnih institucija, promoviraju pristup specifičnih nacionalnih, spolnih i drugih grupa državnoj službi, planiraju obim posla u vezi sa zapošljavanjem, te da obavljaju čitav niz potrebnih aktivnosti na nivou  nivou pojedinačnih institucija i Agencije za državnu službu.

Vijesti

U ovoj kategoriji objavljujemo vijesti od interesa prije svega za HR operatere (državni službenici i namještenici zaduženi za upravljanje ljudskim resursima) u institucijama Bosne i Hercegovine a vezane za implementaciju i rad sistema.

Uputstva o korištenju

U ovoj kategoriji objavljujemo upute za korištenje pojedinačnih funkcionalnosti sistema.

Najčešće postavljana pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja vezana za korištenje sistema. Molimo HR operatere da prije kontaktiranja Agencije prvo konsultiraju uputstva o korištenju i ovu kategoriju gdje će možda naći odgovor na svoje postavljeno pitanje.

Kontakt informcije

U slučaju problema u radu molimo kontaktirajte nas e-mailom ili telefonski, tim redom preferirano, kako bi rješili vaš problem.

Последње ажурирано понедељак, 17 јануар 2011 11:04