header_printanje.png
11
Sep
2009
Zapošljavanje u državnu službu institucija BiH Ispis

Poštovani,
Agencija za državnu službu BiH uz podršku programa Jačanje javnih institucija u BiH, pripremila je e-learning kurs o zapošljavanju državnih službenika u institucije BiH, sa namjerom da se svim zainteresovanim kandidatima detaljno objasni procedura zapošljavanja u državnoj službi i daju korisne smjernice kako bi kandidati adekvatno pripremili prijavu za otvorena radna mjesta sa pratećim dokumentima. Kurs je besplatan i dostupan na našem portalu http://lms.ilearn.gov.ba/. Prethodno preporučujemo da pročitate kratko Uputstvo za polaznike vezano za korištenje našeg LMS sistema - http://goo.gl/G34D0J.

 


Otvoreni konkursi
U ovoj kategoriji se nalaze konkursi na koje se možete prijaviti.
Obzirom da sistem nije automatiziran u toj mjeri, može se desiti da se neki konkurs čiji je rok za prijave već istekao još uvijek nalazi u ovoj kategoriji. Jedini validni rok za prijave na konkurs naveden je u tekstu samog konkursa.

Konkursi u postupku
U ovoj kategoriji se nalaze konkursi koji su trenutno u proceduri. Za više informacija o trenutnom stanju određene konkursne procedure kliknite na konkretni konkurs.

Završeni konkursi
U ovoj kategoriji nalaze se konkursi koji su u potpunosti okončani. Za sve informacije o konkretnom konkursu kliknite na isti i pogledajte sve detalje.

Konkursi za pripravnike
U ovoj kategoriji objavljuju se konkursi za prijem pripravnika u institucije BiH. U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, Agencija na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa, ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

 

Ažurirano Ponedjeljak, 18 Svibanj 2020 09:15