Prava i obaveze državnih službenika

Pitanja i odgovori vezani za ostvarivanje prava državnih službenika. Pojašnjenja obaveza državnih službenika.

 
Items Rating Hits
Naknada za obrazovanje   49889
Obavljanje dodatne aktivnosti državnog službenika   43461
Odsustvo iz državne službe   41079
Pojedine odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama BiH koje, između ostalog, regulišu prava i obaveze i rukovodećih državnih službenika   33069
Pravo na odvojen život   53675
Trajanje prava na plaćeno odsustvo za državnog službenika   51531
Vraćanje u državnu službu po isteku neplaćenog odsustva   39986

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook