Štampa

Agencija za državnu službu BiH

Događaj 

Naziv:
Mobing i zaštita od mobinga
Kada:
06.12.2011 - 06.12.2011 09.30 h - 17.00 h
Gdje:
Hotel Holiday Inn, Salon Neretva -
Kategorija:
Obuke državnih službenika

Opis

Mobing i zaštita od mobinga

Mjesto održavanje obuke:              Hotel Holiday Inn, Salon Neretva

Datum održavanja obuke:              6. decembar/prosinac 2011. godine

Početak obuke:                                u 9:30 (trajanje: 6 školski sati)

 

Prezime i ime

Institucija

Arnautović Đenana

Centar za uklanjanje mina

Blagojević Aleksandar

Regulatorni odbor željeznica

Blagovčanin Željka

Ministarstvo odbrane

Božić Sanja

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Ćatić Alma

Ministarstvo odbrane

Đokić Dušanka

Centar za uklanjanje mina

Đurkin Branislava

Ured zastupnika pred Evropskim sudom u Strazburu

Hadžiavdić Gordana

Ministarstvo sigurnosti

Hajdarević Fatima

Državna agencija za istrage i zaštitu

Hasić Zijad

Parlamentarna skupština BiH

Hodžić Isović Elda

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Hota Aida

Ministarstvo vanjskih poslova

Leko Irena

Ministarstvo odbrane

Martinčević Jasna

Ministarstvo vanjskih poslova

Okolić Slađana

Regulatorni odbor željeznica

Slavnić Gordana

Direkcija za evropske integracije

Spahić Emina

Agencija za policijsku podršku

Spasojević Nada

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Škaljić Sadeta

Ministarstvo pravde

Tabaković Biljana

Ministarstvo finansija i trezora

Terko Elmira

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

Terzić Mirko

Ministarstvo odbrane

Tešić Dubravka

Granična policija

Vračar Biljana

Agencija za lijekove i medicinska sredstva

Vuković Marija

Ministarstvo finansija i trezora

Mjesto održavanja

Venue:
Hotel Holiday Inn, Salon Neretva
Država:
Država: ba

Opis

Žao nam je, opis događaja ne postoji