Štampa

Agencija za državnu službu BiH

Događaj 

Naziv:
Obuka o upravljanju učinkom u institucijama Bosne i Hercegovine - Grupa 1
Kada:
15.09.2011 - 15.09.2011 09.00 h - 16.00 h
Gdje:
Hotel Bosnia - Sarajevo
Kategorija:
Obuke državnih službenika

Opis

Mjesto održavanje obuke:    Hotel Bosnia, Sarajevo

Datum održavanja obuke:   četvrtak, 15. septembar/rujan 2011. godine

Termin održavanja obuke: 09:00-16:00 sati

Učesnici:

Prezime i ime

Institucija

Bajrović Samira

Direkcija za europske integracije VM BiH

Bjelogrlić Vera

Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Čaušević Enisa

Ministarstvo odbrane BiH

Čelomerović Sadeta

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Ćesko Ramiza

Državna agencija za istrage i zaštitu

Demirović Amer

Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Džaferović Jusuf

Ministarstvo financija i trezora BiH

Đuderija Saliha

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Elez Mlađen

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Gazdić Slobodan

Državna agencija za istrage i zaštitu

Granzov Zorica

Fond za povratak BiH

Grubačić Ranka

Ministarstvo odbrane BiH

Hadžajlija Jesenka

Direkcija za europske integracije VM BiH

Hadžić Suada

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Halilović Zara

Direkcija za europske integracije VM BiH

Hasić Zijad

Parlamentarna skupština BiH

Husić Samir

Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Huskić Edin

Služba za poslove sa strancima

Ilić Stanislavka

Agencija za državnu službu BiH

Kazić Hazim

Agencija za državnu službu BiH

Kovač Milinko

Agencija za državnu službu BiH

Krilašević Sadeta

Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Kujundžija Zdravko

Agencija za državnu službu BiH

Kutanjac Mirjana

Parlamentarna skupština BiH

Lalović Jugoslav

Ministarstvo pravde BiH

Mandić Vanda

Direkcija za europske integracije VM BiH

Marić Mirjana

Agencija za državnu službu BiH

Matošević Irena

Ministarstvo odbrane BiH

Matović   Milka

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Mihajlović   Mira

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Mijović Nataša

Agencija za policijsku podršku BiH

Mioč Damirka

Državna agencija za istrage i zaštitu

Mujčić Šerifa

UO Uprave za indirektno oporezivanje

Mujić Senad

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Nuhbegović Ahmed

Institut za mjeriteljstvo BiH

Palinić Davor

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Pašić Delahmetović Sanela

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Pehar Vesna

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH

Petković Mirko

Regulatorni odbor Željeznica BiH

Petrić Dragan

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH

Pinjuh Dragan

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Raić Aneta

Ured koordinatora za reformu javne uprave

Ramović Semin

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Redžović Dina

Ministarstvo pravde BiH

Samardžija Radiša

Granična policija BiH

Santrač Mileva

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH

Semenik Davorin

Parlamentarna skupština BiH

Sorajić Borko

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja

Spahić Adem

Ministarstvo odbrane BiH

Stanić Isma

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Sudžum Milanka

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

Suljagić Senada

Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Šaran Srećko

Regulatorni odbor Željeznica BiH

Tanović Edina

Institut za standardizaciju BiH

Travar Željko

Centar za uklanjanje mina u BiH

Vasović Velibor

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Vižin Marina

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Vulić Mirko

Regulatorni odbor Željeznica BiH

Zec Enisa

Agencija za državnu službu BiH

Mjesto održavanja

Venue:
Hotel Bosnia
Pošt.broj:
71000
Grad:
Sarajevo

Opis

Žao nam je, opis događaja ne postoji