Create PDF Штампа

Na koji način ću biti obaviješten o konkursnoj proceduri prijema pripravnika (testiranje, rezultati) u institucijama Bosne i Hercegovine?

Date added:
среда, 08 фебруар 2017
Last revised:
never
Hits:
16063
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), Agencija za državnu služnu Bosne i Hercegovine na svom web sajtu objavljuje samo tekst konkursa (koji konačan tekst prethodno dostavi institucija), ne i pozive i rezultate konkursne procedure koju sprovodi institucija koja prima pripravnike.

U skladu sa članom 10. navedene odluke Komisija razmatra pristigle prijave i utvrđuje redoslijed kandidata u skladu sa ispunjavanjem uslova iz oglasa i pokazanim znanjem kandidata, ukoliko se organizuje posebna provjera znanja, te donosi Odluku o načinu provjere znanja kandidata.

Sve informacije vezane za proceduru prijema pripravnika možete da dobijete kontaktirajući instituciju u kojoj je raspisan oglas, a koja i provodi proceduru prijema pripravnika.

Tags for this item

Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook