Create PDF Штампа

Obavljanje dodatne aktivnosti državnog službenika

Date added:
четвртак, 25 август 2011
Last revised:
четвртак, 25 август 2011
Hits:
41925
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Svi slučajevi obavljanje dodatne aktivnosti propisani su Odlukom o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da bavlja dodatnu aktivnost ("Službeni glasnik BiH", br. 21/04 i 58/10). U članu 2. u alineji 1. Odluke propisano je da državni službenik može biti član upravnih i drugih organa pravnih lica na bilo kom nivou u BiH pod uslovom da ukupna mjesečna naknada po svim osnovama za tu aktivnost ne prelazi iznos jedne prosječno isplaćene mjesečne plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godine na području entiteta na kome se nalazi sjedište pravnog ili dugog lica iz ove alineje. U ostalim alinejama su decidno propisani drugi slučajevi kada se može obavljati dodatna aktivnost, s tim što se nigdje ne spominje obavljanje dužnosti savjetnika u nekom od preduzeća, dok je za obavljanje dužnosti savjetnika u državnoj instituciji sukladno Zakonu I provedbenim propisima potrebno odsustvo iz državne službe. Međutim, ono što je najbitnije je da se dodatna aktivnost može obavljati pod uslovom da ista nije prema propisima nespojiva sa dužnostima državnog službenika, kako je propisano u stavu 2. člana 1. navedene Odluke, što znači da ne smije postojati nikakav sukob interesa. Prema članu 3. Odluke državni službenik podnosi pismeni zahtjev sa obrazloženjem rukovodiocu institucije i to putem neposrednog rukovodioca, u kojem traži suglasnost za obavljanje određene dodatne aktivnosti, a rukovodilac je taj koji odlučuje o zahtjevu tj. istom može udovoljiti ili ne, vodeći posebno računa o naprijed navedenom tj. sukobu interesa i nespojivosti sa dužnostima državnog službenika, u protivnom se primjenjuju odredbe koje se odnose na odgovornost kako državnog službenika tako i onoga ko je odlučio suprotno navedenoj Odluci i zakonskim propisima.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook