Create PDF Штампа

Pravo na odvojen život

Date added:
четвртак, 25 август 2011
Last revised:
never
Hits:
43329
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

Zakon o državnoj službi u institucijama BiH ne sadrži odredbe koje se odnose na ostarivanje prava na odvojen život, nego je isto načelno propisano odredbama Zakona o radu u institucijama BiH, kao i članom 37. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine gdje je u stavu (1) propisano da „naknada za odvojeni život, naknada u slučaju privremenog raspoređivanja, te regulisanje prava na troškove smještaja uređuje se posebnim podzakonskim aktom, koji donosi Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva finansija i trezora". Kako Vijeće ministara BiH do sada nije donijelo navedeni podzakonski akt, a nismo upoznati da je stavljena van snage Odluka o načinu obračuna plata i drugih naknada zaposlenih u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ministarstvima Bosne i Hercegovine i drugim institucijama i tijelima Vijeća ministara BiH iz 2002. godine – dio koji se odnosi na naknadu za privremeni smještaj i naknadu troškova odvojenog života, za reguliranje navedenog prava i dalje se primjenjuju odredbe iste prema kojima je propisano da naknadu za privremeni smještaj i troškove odvojenog života imaju predsjedavajući Vijeća ministara, ministri, zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici Vijeća ministara, ministarstava i drugih institucija i tijela Vijeća ministara i to na način i pod uslovima propisanim u tač. XX i XXI navedene Odluke. Nerukovodeći državni službenici nemaju pravo na naknadu za privremeni smještaj i naknadu troškova odvojenog života, sukladno citiranim odredbma Odluke.

Tags for this item

Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook